• יו"ר: פרופ' דרור דיקר
  • מזכירת החברה: ד"ר גבי ליברמן
  • גזברית: ד"ר בתיה קורנבוים
  • חבר ועד: פרופ' חיים כהן
  • עורך האתר: פרופ' פסח סגל
  • מזכירה: גב' חגית יוחננוף

החדשות

28.03.2017, 13:01
28.03.2017, 11:15
28.03.2017, 09:00
28.03.2017, 08:46
28.03.2017, 07:02
27.03.2017, 07:53
27.03.2017, 07:50
27.03.2017, 07:47