• יו"ר: פרופ' דרור דיקר
  • מזכירת החברה: ד"ר גבי ליברמן
  • גזברית: ד"ר בתיה קורנבוים
  • חבר ועד: פרופ' חיים כהן
  • עורך האתר: פרופ' פסח סגל
  • מזכירה: גב' חגית יוחננוף

החדשות

27.04.2017, 10:57
27.04.2017, 10:52
27.04.2017, 09:14
27.04.2017, 08:07
26.04.2017, 10:27