• יו"ר: פרופ' דרור דיקר
  • מזכירת החברה: ד"ר גבי ליברמן
  • גזברית: ד"ר בתיה קורנבוים
  • חבר ועד: פרופ' חיים כהן
  • עורך האתר: פרופ' פסח סגל
  • מזכירה: גב' חגית יוחננוף

החדשות

14.02.2018, 11:39
17.01.2018, 07:43
16.01.2018, 11:24
14.01.2018, 10:39
29.12.2017, 10:15
14.12.2017, 09:45
10.12.2017, 16:54