• יו"ר: פרופ' דרור דיקר
  • מזכירת החברה: ד"ר גבי ליברמן
  • גזברית: ד"ר בתיה קורנבוים
  • חבר ועד: פרופ' חיים כהן
  • עורך האתר: פרופ' פסח סגל
  • מזכירה: גב' חגית יוחננוף

החדשות

03.10.2017, 09:20
05.09.2017, 12:43
03.09.2017, 09:52
03.09.2017, 08:27
27.08.2017, 10:42
22.08.2017, 09:31
20.08.2017, 09:11
25.07.2017, 11:13