• יו"ר: פרופ' דרור דיקר
  • מזכירת החברה: ד"ר גבי ליברמן
  • גזברית: ד"ר בתיה קורנבוים
  • חבר ועד: פרופ' חיים כהן
  • עורך האתר: פרופ' פסח סגל
  • מזכירה: גב' חגית יוחננוף

החדשות

21.11.2017, 08:28
14.11.2017, 09:12
07.11.2017, 12:05
02.11.2017, 09:47
15.10.2017, 09:36
03.10.2017, 09:20