• יו"ר: פרופ' דרור דיקר
  • מזכירת החברה: ד"ר גבי ליברמן
  • גזברית: ד"ר בתיה קורנבוים
  • חבר ועד: פרופ' חיים כהן
  • עורך האתר: פרופ' פסח סגל
  • מזכירה: גב' חגית יוחננוף

החדשות

22.08.2017, 09:31
20.08.2017, 09:11
25.07.2017, 11:13
24.07.2017, 10:19
11.07.2017, 12:47
10.07.2017, 10:07
28.06.2017, 10:07
03.04.2017, 09:03