• יו"ר: פרופ' דרור דיקר
  • מזכירת החברה: ד"ר גבי ליברמן
  • גזברית: ד"ר בתיה קורנבוים
  • חבר ועד: פרופ' חיים כהן
  • עורך האתר: פרופ' פסח סגל
  • מזכירה: גב' חגית יוחננוף

החדשות

28.06.2017, 10:07
27.06.2017, 18:10
03.04.2017, 09:03
23.02.2017, 09:34
30.01.2017, 09:34