• יו"ר: פרופ' דרור דיקר
  • מזכירת החברה: ד"ר גבי ליברמן
  • גזברית: ד"ר בתיה קורנבוים
  • חברת ועד: פרופ' יעל לבנטל
  • חברת ועד: ד"ר עידית דותן
  • חברת ועד: ד"ר רקפת בכרך
  • חבר ועד: ד"ר דן אויירו
  • מזכירה: גב' חגית יוחננוף
תזונה

תזונה וסיכון קרדיווסקולרי

מחקר ה-PURE בחן את הקשר בין מרכיבי תזונה ולחץ דם ושומנים בדם ב-18 מדינות ברחבי העולם

הקשר בין מרכיבי תזונה לסיכון לפתח מחלה קרדיווסקולרית באזורים רבים בעולם אינו ידוע. במחקר זה, החוקרים בחנו את ההשפעה של מרכיבי תזונה על שומנים בדם ולחץ דם, שני גורמי סיכון מובילים לפיתוח מחלה קרדיווסקולרית במדינות בעלות הכנסה נמוכה, בינונית וגבוהה.

בעבודה זו השתתפו 125,287 אנשים מ-18 מדינות בצפון אמריקה, דרום אמריקה, אירופה, אפריקה ואסיה כחלק ממחקר ה-PUREי(Prospective Urban Rural Epidemiology). צריכת מזון שגרתית נבדקה על ידי שאלוני תזונה מתוקפים. הקשר בין מרכיבי תזונה (שומן כולל, חומצות שומן רוויות, חומצות חד-שומן לא רוויות, חומצות רב-שומן לא רוויות, פחמימות, חלבון וכולסטרול בתזונה) וסמני סיכון קרדיווסקולרי נבחן באמצעות מודל רב-שלבי. ההשפעה של החלפה איזוקלורית של חומצות שומן רוויות בשומנים אחרים ופחמימות נקבעה באופן כללי ועל פי רמות הצריכה.

המחקר נערך בין ה-1 לינואר 2003 ל-31 למרץ 2013. החוקרים מצאו כי צריכת שומן כוללת וכל סוג של שומן קשור עם ריכוז גבוה יותר של כולסטרול כולל וכולסטרול LDL אך גם עם רמות כולסטרול HDL גבוהות יותר, ApoA1 גבוה יותר, טריגליצרידים נמוכים יותר, יחס כולסטרול כולל לכולסטרול HDL נמוך יותר ויחסי טריגליצרידים ל-HDL ו-ApoB ל-ApoA1 נמוכים יותר (p<0.0001). צריכת פחמימות גבוהה יותר נמצאה כקשורה עם רמות כולסטרול כולל נמוכות יותר, LDL ו-ApoB נמוכים יותר אך גם עם HDL ו-ApoA1 נמוכים יותר, טריגליצרידים גבוהים יותר, יחס כולסטרול כולל ל-HDL גבוה יותר, יחס טריגליצרידים ל-HDL גבוה יותר ויחס ApoB ל-ApoA1 גבוה יותר (Ptrent<0.0001 עבור כלל התוצאים פרט ל-ApoB,יPtrend=0.0014).

צריכת שומן כולל גבוהה יותר, צריכת שומן רווי וצריכת פחמימות גבוהות יותר נמצאו כקשורות בלחץ דם גבוה יותר בעוד שצריכת חלבון גבוהה נמצאה כקשורה בלחצי דם נמוכים יותר. החלפה של חומצות שומן רוויות עם פחמימות נמצאה כקשורה עם ההשפעה השלילית ביותר על שומנים בעוד שהחלפת חומצות שומן רוויות עם חומצות שומן שאינן רוויות שיפרה חלק ממדדי הסיכון הקרדיווסקולרי (כולסטרול LDL ולחץ דם) אך החמירה מדדים אחרים (כולסטרול HDL וטריגליצרידים).

מסקנת החוקרים היא כי ממצאי המחקר תומכים בהמלצות הקיימות כיום להפחתת שומן כולל ושומנים רווים. הפחתת צריכת שומן רווי והחלפתו בפחמימות גורמת להרעה בשומנים בדם. החלפת שומנים רווים בשומנים שאינם רווים יכולה לשפר חלק מגורמי הסיכון הקרדיווסקולריים אך להרע גורמים אחרים. סימולציות שבוצעו על ידי החוקרים מציעות כי יחס ApoB ל-ApoA1 מהווה ככל הנראה את הסמן הטוב ביותר של ההשפעה של חומצות שומן רוויות על סיכון קרדיווסקולרי בנוסף לסמנים שנבדקו. התמקדות בגורם סיכון בודד כדוגמת LDL אינה משקללת את מלוא ההשפעה הקלינית של מרכיבי התזונה על סיכון קרדיווסקולרי.

מקור: 

Mente, A. et al. (2017) The Lancet Diabetes and Endocrinology. 5(10), 774.

נושאים קשורים:  תזונה,  שומן,  שומן רווי,  שומן שאינו רווי,  חלבון,  פחמימות,  PURE,  LDL,  ApoA1,  apoB,  HDL,  יתר לחץ דם,  מחקרים
תגובות