• יו"ר: פרופ' דרור דיקר
  • מזכירת החברה: ד"ר גבי ליברמן
  • גזברית: ד"ר בתיה קורנבוים
  • חברת ועד: פרופ' יעל לבנטל
  • חברת ועד: ד"ר עידית דותן
  • חברת ועד: ד"ר רקפת בכרך
  • חבר ועד: ד"ר דן אויירו
  • מזכירה: גב' חגית יוחננוף
היקף צוואר

היקף צוואר מנבא סיכון קרדיווסקולרי בחולים סעודיים

במחקר חתך זה בהשתתפות 785 אנשים נקבעו ערכי סף להיקף צוואר לצורך זיהוי השמנת יתר ומשקל עודף וכמו כן, נמצא כי היקף הצוואר יכול לנבא סיכון קרדיווסקולרי

01.03.2018, 15:53

מטרת מחקר זה הייתה לקבוע ערך סף מיטבי עבור היקף צוואר אשר יכול להגדיר משקל עודף והשמנת יתר ולהעריך את פוטנציאל הניבוי של ממצא זה עבור סיכון קרדיומטאבולי בקרב חולים סעודיים.

המחקר בוצע בתבנית חתך בהשתתפות 785 חולים שגויסו במסגרת קמפיין בריאות הציבור בעיר מדינה, ערב-הסעודית במהלך יוני 2015. היקף מותניים (WC), היקף צוואר, BMI, לחץ דם וגלוקוז אקראי בדם הוערכו במסגרת המחקר והנוכחות של סיכון קרדיומטאבולי נבדקה על ידי שאלון. בוצע שימוש במקדם המתאם של פירסון על מנת להעריך את הקשרים בין היקף צוואר, מדדים אנטרופומטריים אחרים וסיכון קרדיומטאבולי. ערך הסף המיטבי עבור היקף צוואר לצורך זיהוי השמנת יתר או משקל עודף נקבע על ידי עקומות ROC.

החוקרים מצאו כי יש קשר מובהק סטטיסטית בין היקף צוואר, BMI, משקל, היקף מותניים, גיל, גלוקוז בצום ולחץ דם. האזור מתחת לעקומה עבור היקף צוואר והיקף מותניים באנליזת ה-ROC היה 0.86 עבור גברים ו-0.77 עבור נשים. היקפי צוואר של 39.25 ס"מ או יותר בגברים ו-34.75 ס"מ או יותר בנשים נמצאו כערכי הסף הטובים ביותר לזיהוי אנשים עם השמנה מרכזית עם רגישות של 89% וסגוליות של 71% עבור גברים ורגישות של 80% וסגוליות של 65% עבור נשים. ערכי סף אלו עבור היקף צוואר נמצאו כקשורים בעלייה מובהקת סטטיטסית בסיכון לסוכרת, דיסליפידמיה ויתר לחץ דם.

מסקנת החוקרים היא כי היקף צוואר נמצא ביחס ישיר ל-BMI והיקף מותניים ויכול לשמש לזיהוי השמנת יתר ומשקל עודף ולנבא סיכון קרדיווסקולרי בחולים סעודיים.

מקור: 

Alfadhli, E.M. et al. (2017) Saudi Medical Journal.  38(12).

נושאים קשורים:  היקף צוואר,  סיכון קרדיווסקולרי,  השמנת יתר,  מחקרים,  תסמונת מטבולית
תגובות