• יו"ר: פרופ' דרור דיקר
  • מזכירת החברה: ד"ר גבי ליברמן
  • גזברית: ד"ר בתיה קורנבוים
  • חברת ועד: ד"ר רקפת בכרך
  • עורך האתר: פרופ' פסח סגל
  • מזכירה: גב' חגית יוחננוף
מחקרים

חשיפה לתמ"ל והסיכון להשמנת יתר

מחקר זה נועד בכדי לבחון את השפעת אופן ההזנה בילודים על חיידקי המעי והשמנת יתר בשנה הראשונה לחיים

05.08.2018, 16:52

ההשפעה של הזנת הילוד והפעוט על השמנת יתר בילדות אינה ברורה. עם זאת, חיידקי המעי מושפעים מאוד מאופן ההזנה וכן נמצאו כקשורים להשמנת יתר.

מטרת מחקר זה הינה לאפיין את הקשר בין הנקה, חיידקי המעי והסיכון להשמנת יתר בקרב פעוטות, תוך התחשבות בסוג ובתזמון תוספת הזנה.

מחקר זה כלל 1,087 פעוטות מתוך מחקר העוקבה הפרוספקטיבי CHILD שבו אימהות גויסו החל מינואר 2009 ועד דצמבר 2012. ניתוח סטטיסטי בוצע החל מפברואר ועד דצמבר 2017.

אופן ההזנה דווח על ידי האימהות ותועד מתוך נתוני בית החולים. חיידקי הצואה בגיל 3-4 חודשים (מ-996 פעוטות) ו/או 12 חודשים (מ-821 פעוטות) אופיינו על ידי ריצוף תת היחידה הריבוזומלית 16S. פעוטות עם משקל פר אורך החורג מאחוזון 85 נחשבו כבעלי סיכון להשמנת יתר.

במחקר נכללו 1,087 פעוטות (507 בנות ו-580 בנים); בגיל 3 חודשים 579 מתוך 1,077 (53.8%) ניזונו מהנקה בלבד לפי דיווח האימהות. פעוטות שניזונו בפורמולה באופן בלעדי בגיל 3 חודשים נמצאו כבעלי סיכון מוגבר להשמנת יתר במודלים המותאמים למשתנים נוספים (53 מתוך 159 [33.3%] לעומת 74 מתוך 386 [19.2%]; יחס סיכויים מתואם, 2.04; רווח בר-סמך 95%, 1.25-3.32). קשר זה נשמר (יחס סיכויים מתואם, 1.33 רווח בר-סמך 95%, 0.79-2.24) לאחר התאמה נוספת למאפייני חיידקי המעי של הזנה בפורמולה בגיל 3-4 חודשים, כולל העשרה ב-Lachnospiraceae. סך הכל 179 מתוך 579 פעוטות שניזונו מהנקה בלבד (30.9%) קיבלו פורמולה בתור ילודים; תוספת קצרה זו נמצאה כקשורה לעושר יחסי ב-Bifidobacteriaceae וכן ב-Enterobacteriaceae בגיל 3-4 חודשים אבל לא הייתה לכך השפעה על הסיכון להשמנת יתר. בגיל 12 חודשים, פרופיל חיידקי המעי נמצא כשונה באופן משמעותי בהתאם לאופן ההזנה בגיל 6 חודשים; בקרב פעוטות שניזונו באופן חלקי מהנקה, תוספת פורמולה נמצאה כקשורה לפרופיל דומה לאלו שלא הונקו (מגוון רב יותר ונוכחות מוגברת של Bacteroidaceae) בעוד שחשיפה למזונות נוספים ללא פורמולה נמצאה כקשורה לפרופיל דומה יותר לזה של פעוטות הניזונים מהנקה בלעדית (מגוון קטן ונוכחות מוגברת של Bifidobacteriaceae ו-Veillonellaceae). פרופיל חיידקי המעי בגיל 3 חודשים נקשר באופן חזק יותר לסיכון להשמנת יתר מאשר הפרופיל בגיל 12 חודשים.

לסיכום, הנקה עשויה להיות בעלת אפקט מגן בפני השמנת יתר, חיידקי המעי עשויים לתרום להשפעה זו. הזנה בפורמולה ככל הנראה מגרה שינויים בחיידקי המעי הקשורים להגברת הסיכון להשמנת יתר, בעוד שמזונות נוספים אינם גורמים לכך. הבדלים עדינים בחיידקי המעי עולים לאחר חשיפה קצרה לפורמולה בבית החולים. תוצאות אלו מצביעות על תחומים נוספים חשובים עבור מחקרים עתידיים והגדרת הינקות כתקופה קריטית שבה חוסר איזון של חיידקי המעי עשוי להגביר את הסיכון להשמנת יתר.

מקור: 

Forbes, J.D. et al. (2018) JAMA Pediatrics. 172(7)

נושאים קשורים:  מחקרים,  הנקה,  פורמולה,  חיידקי המעי,  השמנת יתר,  ילודים
תגובות