• יו"ר: פרופ' דרור דיקר
  • מזכירת החברה: ד"ר גבי ליברמן
  • גזברית: ד"ר בתיה קורנבוים
  • חברת ועד: פרופ' יעל לבנטל
  • חברת ועד: ד"ר עידית דותן
  • חברת ועד: ד"ר רקפת בכרך
  • חבר ועד: ד"ר דן אויירו
  • מזכירה: גב' חגית יוחננוף
אורך חיים

השפעת אורח חיים בריא על תוחלת החיים באוכלוסיית ארה"ב

אימוץ אורח חיים בריא עשוי להפחית תמותה מוקדמת ולהאריך את תוחלת החיים במבוגרים אמריקאים

07.08.2018, 11:20

לאמריקאים יש תוחלת חיים קצרה יותר בהשוואה לכמעט כל מדינה בעלת הכנסה גבוהה אחרת. החוקרים רצו להעריך את ההשפעה של גורמים הקשורים לאורח החיים על תמותה מוקדמת ותוחלת החיים באוכלוסיית ארה"ב.

תוך שימוש בנתונים מתוך המחקרים Nurses health studyי(1980-2014; 78,865 משתתפים) ו-health professionals follow up studyי(1986-2014; 44,354 משתתפים), החוקרים זיהו 5 גורמים מפחיתי סיכון הקשורים לאורח החיים כגון הימנעות מעישון, BMI של 18.5-24.9 ק"ג/מ2, פעילות גופנית מתונה-עצימה של 30 דקות ומעלה ליום, צריכת אלכוהול מתונה ומדד גבוה של תזונה איכותית (40% עליונים), והעריכו את יחסי הסיכונים עבור הקשר למדד אורח חיים (סולם 0-5) ותמותה. החוקרים השתמשו בנתונים מתוך National Health and Nutrition Examination Surveys כדי להעריך את הפיזור של ציוני מדד אורח החיים ובמאגר הנתונים US Centers for Disease Control and Prevention WONDER כדי לגזור את שיעורי התמותה הספציפיים לגיל של האמריקאים. החוקרים השתמשו בשיטת life table כדי להעריך את תוחלת החיים על פי רמת מדד אורח החיים.

במהלך 34 שנות מעקב, החוקרים תיעדו 42,167 מקרי מוות. יחסי הסיכונים המתואמים עבור תמותה במבוגרים עם 5 גורמים בהשוואה ל-0 היו 0.26 (רווח בר-סמך 95%, 0.22-0.31) עבור תמותה מכל הסיבות, 0.35 (רווח בר-סמך 95%, 0.27-0.45) עבור תמותה מסרטן, ו-0.18 (רווח בר-סמך 95% 0.12-0.26) עבור תמותה ממחלה קרדיו-וסקולרית. הסיכון הנתרם על ידי האוכלוסייה עקב חוסר היענות לחמשת הגורמים היה 60.7% (רווח בר-סמך 95% 53.6-66.7) עבור תמותה מכל הסיבות, 51.7% (רווח בר סמך 95% 37.1-62.9) עבור תמותה מסרטן, ו-71.7% (רווח בר-סמך 95%, 58.1-81.0) עבור תמותה ממחלה קרדיו-ווסקולרית. החוקרים סברו כי תוחלת החיים בגיל 50 הינה 29.0 שנים (רווח בר-סמך 95% 28.3-29.8) עבור נשים ו-25.5 שנים (רווח בר-סמך 95%, 24.7-26.2) עבור גברים שלא אימצו כלל את הגורמים הנ"ל. לעומת זאת, עבור אלו שאימצו את כל חמשת הגורמים, החוקרים חזו תוחלת חיים בגיל 50 של 43.1 שנים (רווח בר-סמך 95%, 41.3-44.9) עבור נשים ו-37.6 שנים (רווח בר-סמך 95%, 35.8-39.4) עבור גברים. תוחלת החיים הצפויה בגיל 50 הייתה בממוצע 14.0 שנים (רווח בר-סמך 95%, 11.8-16.2) ארוכה יותר עבור נשים אמריקאיות עם חמשת הגורמים בהשוואה לאלו ללא גורמים מגנים כלל; עבור גברים, ההבדל היה 12.2 שנים (רווח בר-סמך 95%, 10.1-14.2).

לסיכום, אימוץ אורח חיים בריא עשוי להפחית תמותה מוקדמת ולהאריך את תוחלת החיים במבוגרים אמריקאים.

מקור: 

Li, Y. et al. (2018) circulation. 138(4)

נושאים קשורים:  אורך חיים,  עישון,  תוחלת חיים,  פעילות גופנית,  תמותה מוקדמת,  מחקרים
תגובות