• יו"ר: פרופ' דרור דיקר
  • מזכירת החברה: ד"ר גבי ליברמן
  • גזברית: ד"ר בתיה קורנבוים
  • חברת ועד: פרופ' יעל לבנטל
  • חברת ועד: ד"ר עידית דותן
  • חברת ועד: ד"ר רקפת בכרך
  • חבר ועד: ד"ר דן אויירו
  • מזכירה: גב' חגית יוחננוף
השמנת יתר

חשש בנוגע למשקל עודף יכול להוות סיבה לאכילת יתר

החוקרים מצאו במחקר שאלונים זה שתפיסה עצמית של משקל עודף וחששות סביב סטיגמת עודף משקל יכולות להסביר חלק ניכר מהנטייה לאכילת יתר בקרב אמריקנים בוגרים

15.08.2018, 11:40

תפיסה עצמית של משקל עודף יכולה לשמש כמוטיבציה עבור ירידה במשקל. עם זאת, תפיסה עצמית של השמנה נמצאה כקשורה גם עם אכילת יתר ועלייה במשקל. מטרת מחקר זה היא לבדוק האם דאגה סביב סטיגמת משקל עצמי יכולה לגרום לסיכון מוגבר לאכילת יתר.

במסגרת המחקר בוצעו שני מחקרי שאלונים בקרב 1,236 בוגרים אמריקניים בהם נבדק האם דאגות סביב תפישת משקל גוף משפיעות על נטיות לאכילת יתר.

לאורך שני המחקרים, היחסים בין תפישת משקל היתר והנטייה לאכילת יתר הוסברו במידה מסוימת על ידי סטיגמות משקל. משתתפים שתפשו את המשקל שלהם כעודף דיווחו על דאגות סטיגמת משקל רבות יותר לעומת משתתפים שתפשו את משקלם כ'טוב בערך (about right)'. עובדה זו הסבירה 23.3% (במחקר אחד) ו-58.6% (במחקר שתיים) מהשונות בקשרים בין תפיסה עצמית של עודף משקל ונטייה לאכילת יתר.

על בסיס ממצאים אלה הסיקו החוקרים שסטיגמות משקל יכולות להסביר מדוע תפישת משקלו העצמי של האדם כעודף מקושרת עם נטייה לאכילת יתר.

מקור: 

Romano, E. et al. (2018) Obesity. Online.

נושאים קשורים:  השמנת יתר,  אכילת יתר,  דיאטה,  דימוי עצמי,  דימוי גוף,  חרדות,  חשש,  בינג',  בולמוס,  מחקרים
תגובות