• יו"ר: פרופ' דרור דיקר
  • מזכירת החברה: ד"ר גבי ליברמן
  • גזברית: ד"ר בתיה קורנבוים
  • חברת ועד: פרופ' יעל לבנטל
  • חברת ועד: ד"ר עידית דותן
  • חברת ועד: ד"ר רקפת בכרך
  • חבר ועד: ד"ר דן אויירו
  • מזכירה: גב' חגית יוחננוף
השמנה

הקשר בין אורח החיים של נשים לפני ההיריון והסיכון להשמנת צאצאים

החוקרים מצאו שצאצאים לאימהות שדבקו באורח חיים בריא לפני ההיריון נמצאו בסיכון נמוך משמעותית, עד 75% נמוך יותר, להשמנה, בהשוואה לילדים לאימהות שלא דבקו באורח חיים בריא

ריצה, אורח חיים בריא (צילום: אילוסטרציה)

בנשים, הקפדה על אורח חיים בריא באופן כללי מקושרת לסיכון מופחת בצורה דרמטית להפרעות קרדיו-מטבוליות. השאלה האם קשר דומה נמצא גם בין אורח חיים של נשים לבין בריאות הצאצא דורשת בחינה נוספת.

במסגרת מחקר זה כללו החוקרים 5,701 ילדים (בגיל 14-9 בזמן הבסיס) ממחקר Growing Up Today Study 2 ואת אימהותיהם, שהשתתפו במחקר Nurses Health Study II. אורח חיים בריא טרום הריוני הוגדר כ-BMI תקין, ללא עישון, פעילות גופנית הגדולה או השווה ל-150 דקות בשבוע ומשטר תזונה שמתאים ל-40% העליונים של ה-Alternative Healthy Eating Index 2010. השמנה במהלך הילדות וההתבגרות הוגדרה באמצעות שימוש בחתכים של International Obesity Task Force.

החוקרים עשו שימוש בניתוח רב משתנים באמצעות מודל רגרסיה עם משוואות הערכה כלליות על מנת להעריך את הקשר בין אורח חיים טרום-הריוני בריא לבין השמנת הצאצאים.

החוקרים איתרו 520 צאצאים (9.1%) שהוגדרו כשמנים במהלך המעקב. משקל גוף בריא של האם והעדר עישון טרם ההיריון קושרו באופן מובהק עם סיכון נמוך יותר להשמנה בקרב הצאצאים: הסיכון היחסי עמד על 0.37 והרווח-סמך על 0.43-0.31 ועל 0.64 (0.84-0.49), בהתאמה.

כמו כן נמצא ששמירה על דיאטה בריאה ופעילות גופנית מתונה עד מפרכת קושרו באופן הפוך עם סיכון להשמנת צאצאים, אך קשרים אלה לא היו מובהקים. בהשוואה לילדים לאימהות שלא עמדו באף תנאי לסיכון נמוך להשמנה, ילדים לאימהות שעמדו בכל 4 הקריטריונים נהנו מ-75% פחות סיכוי להשמנה (סיכון יחסי 0.25, רווח-סמך 95%: 0.43-0.14).

על בסיס ממצאים אלה הסיקו החוקרים שדבקות באורח חיים בריא לפני ההיריון קושרה עם סיכון מופחת להשמנה בילדות, בגיל ההתבגרות ובבגרות המוקדמת. ממצאים אלה מדגישים את החשיבות של אורח חיים בריא לפני ההיריון כאסטרטגיה אפשרית למניעת השמנה בדורות הבאים.

מקור: 

Dhana, K. et al. (2018). International Journal of Obesity. 42

נושאים קשורים:  השמנה,  אימהות,  הריון,  דיאטה,  עישון,  פעילות גופנית,  ספורט,  התעמלות,  גמילה,  מחקרים
תגובות