• יו"ר: פרופ' דרור דיקר
  • מזכירת החברה: ד"ר גבי ליברמן
  • גזברית: ד"ר בתיה קורנבוים
  • חברת ועד: ד"ר רקפת בכרך
  • עורך האתר: פרופ' פסח סגל
  • מזכירה: גב' חגית יוחננוף
חדשות

עיקרי ההמלצות למניעת פרסום מוצרי מזון מזיקים בדגש על בריאות ילדים ונוער

הוועדה המיוחדת העוסקת בהטלת מגבלות על פרסום מזון עתיר שומן וסוכר תגיש היום המלצותיה למשרד הבריאות

שורת צעדים להטלת מגבלות על פרסום מזון עתיר שומן וסוכר – כזה המוגדר כמזון מזיק לבריאות, במיוחד בריאות ילדים ונוער, תוגש היום (ב') למשרד הבריאות.

עיקרי ההמלצות שהוכנו בוועדה מיוחדת שמינה המשרד: סימון באדום ובאופן בולט בכל פרסומת של מזון מזיק; איסור פרסום מזון שכזה בתכניות הטלוויזיה לילדים ונוער; איסור גורף להשתמש בידוענים בפרסומים המכוונים לקטינים; ואיסור שימוש בחסויות לפריטי מזון מסוג זה באירועים המיועדים לילדים ונוער.

איגוד רופאי הילדים קרא לכל הגורמים הרלוונטיים ליישם את מסקנות הוועדה. "אנחנו, כמי שאמונים על בריאות ילדי ישראל, נוודא שבסוף התהליך המוצע אכן תשמר בריאותם. ואם לא, נדע לצלצל בפעמונים המתאימים. הועדה הבינה לשמחתנו שפרסום לג'אנק פוד ולמזון מזיק מהווה סכנה בריאותית, בדומה לפרסום ושיווק מוצרי טבק וסיגריות.

"זהו גורם שלילי מרכזי הפוגע בבריאות הילדים. המזון המהיר והמזיק הוא המגיפה החדשה של דור ה-2000. אם אנו חפצים בילדים בריאים שיגדלו למבוגרים בריאים, יש לפעול בנחישות להגבלת פרסום, כחלק ממעטפת המניעה התורמת להצלת חיים - ועל כך נעמוד גם בעתיד".

תעשיית המזון תנסה לכרסם בהמלצות אלו עד לקבלת החלטה סופית.

נושאים קשורים:  סימון מוצרי מזון,  פרסום מוצרי מזון,  מזון עתיר שומן וסוכר,  חדשות
תגובות