הסימפוזיון הינו ללא עלות. רישום לחברה הישראלית לחקר וטיפול בהשמנה יערך במקום הכנס.

אנו מאמינים כי פעילות  יחודית זו עם מיטב המרצים מהעולם הינה כלי חשוב בקידום הידע לטיפול במחלת ההשמנה  ומהווה נדבך נוסף בפעילותה של החברה הישראלית לחקר וטיפול בהשמנה. נשמח לראותך בין באי הפעילויות.