• יו"ר: פרופ' דרור דיקר
  • מזכירת החברה: ד"ר גבי ליברמן
  • גזברית: ד"ר בתיה קורנבוים
  • חבר ועד: פרופ' חיים כהן
  • עורך האתר: פרופ' פסח סגל
  • מזכירה: גב' חגית יוחננוף
כנסים

סיקור כנס IDMSS

28-30 בנובמבר 2018 | תל אביב

Weight Regain - Medical Approach - Robert Kushner

Weight Regain - Dietary And Behavioral Strategies - Yafit Kessler

Biopsychology Of Obesity: Appetite And Behavioral Control - Jason Halford, UK

Weight Regain - Physical Activity Aspects -Gal Dubnov-Raz

Weight Regain - Physiological Or Pathophysiological Process? - Dror Dicker

Psychological Determinant Of Outcome Pre-And Post-Intervention - Paul Christiansen

Weight Regain - Post Bariatric Surgery - Luca Busetto, Italy

גלריה: 

נושאים קשורים:  כנסים
תגובות