• יו"ר: פרופ' דרור דיקר
  • מזכירת החברה: ד"ר גבי ליברמן
  • גזברית: ד"ר בתיה קורנבוים
  • חברת ועד: פרופ' יעל לבנטל
  • חברת ועד: ד"ר עידית דותן
  • חברת ועד: ד"ר רקפת בכרך
  • חבר ועד: ד"ר דן אויירו
  • מזכירה: גב' חגית יוחננוף
השמנת יתר בילדים

השפעת ירידה ועלייה במשקל על לחץ הדם של ילדים ומתבגרים הסובלים מהשמנת יתר

מחקר בדק ילדים הסובלים מהשמנת יתר ומצא כי ירידה במשקל אכן יכולה להגן מפני התפתחות יתר לחץ דם במטופלים אלה, אך לא בהכרח בצורה מספקת. על כן יש לשקול גם מתן טיפול תרופתי ללחץ דם

מדידת לחץ דם בילדים (צילום: אילוסטרציה)

השמנת יתר בילדות הינה גורם סיכון משמעותי להתפתחות יתר לחץ דם. לירידה במשקל יש השפעה חיובית על לחץ הדם. עם זאת, נכון להיום עדיין לא תואר צפי רמת ההשפעה של ירידה במשקל על לחץ הדם, בילדים הסובלים מהשמנת יתר. לפיכך, מטרת המחקר הייתה לחקור את הקשר בין שינויים בחומרת ההשמנה לבין רמת לחץ הדם.

במחקר עוקבה פרוספקטיבי זה, השתתפו מטופלים אשר עברו טיפול התנהגותי לשינוי אורח החיים. מטופלים מתוך המרשם השוודי הלאומי לטיפול בהשמנת יתר בילדות (Swedish National Registry For Treatment of Childhood Obesity, BORIS). סך כולל של 5,279 משתתפים (מתוכם 51.3% בנים) הסובלים מהשמנת יתר, עברו מדידות לחץ דם חוזרות. תקופת המעקב הייתה 32 חודשים בממוצע. מידת ההשמנה חושבה לפי ציון סטיית תקן (Standard Deviation Score) של מדד מסת גוף. לחץ הדם חושב לפי ציון סטיית תקן של לחץ הדם.

הגיל הממוצע של המשתתפים בתחילת הטיפול היה 10.3, השכיחות של יתר לחץ דם הייתה 15.3% יתר לחץ דם סיסטולי ו-5.5% יתר לחץ דם דיאסטולי. ציון סטיית התקן הן של לחץ הדם הסיסטולי והן של הדיאסטולי ירדו, כאשר הושג ציון סטיית תקן נמוך יותר עבור מדד מסת הגוף. עבור כל יחידת הפחתה בציון סטיית התקן של מדד מסת גוף, ציון סטיית התקן של לחץ הדם הסיסטולי ירד ב-0.41 (0.33-0.49) וציון סטיית התקן של לחץ הדם הדיאסטולי ירד ב-0.26 (0.20-0.32). ההשפעה של הירידה בציון סטיית התקן של מדד מסת הגוף על הירידה בציון סטיית התקן של לחץ הדם, הייתה גבוהה יותר במשתתפים שהדגימו יתר לחץ דם כבר בתחילת הטיפול. אך עם זאת נמצא כי שינויים התנהגותיים לא היוו טיפול יעיל ב-27% ממטופלים אלו. כישלון הטיפול בהשמנת יתר במטופלים, העלה את הסיכון לפתח יתר לחץ דם; לחץ דם סיסטולי, יחס סיכונים 1.81 (1.38-2.37), לחץ דם דיאסטולי, יחס סיכונים 3.82 (2.34-6.24) - עבור כל עלייה ביחידה אחת, בציון סטיית התקן של מדד מסת גוף.

מסקנת המחקר הייתה כי ירידה במשקל הינה אמצעי מרכזי למניעת יתר לחץ דם וטיפול, בילדים הסובלים מהשמנת יתר. עם זאת, ההשפעה המוגבלת של ירידה במשקל מעלה את הסברה כי נדרש גם טיפול תרופתי להורדת לחץ דם, אשר יש לשקול במטופלים אלו יותר בתכיפות.

מקור: 

Hagman E. et al. (2019) International Journal of Obesity. https://doi.org/10.1038/s41366-019-0384-2

נושאים קשורים:  השמנת יתר בילדים,  יתר לחץ דם,  טיפול התנהגותי,  טיפול תרופתי,  ירידה במשקל,  מחקרים
תגובות