• יו"ר: פרופ' דרור דיקר
  • מזכירת החברה: ד"ר גבי ליברמן
  • גזברית: ד"ר בתיה קורנבוים
  • חברת ועד: ד"ר רקפת בכרך
  • עורך האתר: פרופ' פסח סגל
  • מזכירה: גב' חגית יוחננוף
מחקרים

ההשפעה של תרופות הגורמות להשמנת יתר על התוצא של ניתוח שרוול קיבה

מחקר עוקבה רטרוספקטיבי מצא כי מתן תרופות הגורמות להשמנה עלול לפגוע בתוצא הניתוחי של שרוול קיבה לפרוסקופי. על כן יש לשקול בקפידה מתן תרופות עם תופעת לוואי של השמנה במטופלים לאחר ניתוח זה

ניתוח בריאטרי. אילוסטרציה

ניתוח שרוול קיבה בגישה לפרוסקופית הינו ניתוח בריאטרי מהנפוצים ביותר המבוצעים כיום, אשר הוכיח את יעילותו לירידה במשקל. עם זאת, שוני גדול נצפה בין המטופלים ברמת הירידה במשקל. תרופות מרשם הניתנות בפרקטיקה על ידי רופאים יכולות להשפיע באופן שלילי על הירידה במשקל לאחר ניתוח שרוול קיבה לפרוסקופי, ובכך לתרום לטווח הרחב הנצפה בתוצא הירידה במשקל. מטרת מחקר זה הייתה לקבוע האם תרופות מרשם נפוצות הגורמות לעלייה במשקל משפיעות באופן שלילי על תוצא הירידה במשקל, לאחר ניתוח שרוול קיבה בגישה לפרוסקופית.

מחקר עוקבה רטרוספקטיבי בוצע במרכז יחיד, בבית חולים אוניברסיטאי. המחקר כלל 323 מטופלים (בגילאי 18 ומעלה) באוניברסיטת קליפורניה, כחלק ממערכת הבריאות של סן דייגו. המטופלים שהשתתפו במחקר עברו ניתוח שרוול קיבה בגישה לפרוסקופית בין השנים 2007 ל-2016. במסגרת המחקר, זוהו 32 תרופות מרשם נפוצות אשר עלייה במשקל הינה אחת מתופעות הלוואי שלהן. בוצעה השוואה של אחוז יתרת הירידה במשקל (Percent Excess Weight Loss, %EWL) של המטופלים אשר חולקו לשתי קבוצות, על בסיס נטילת תרופות הגורמות להשמנת יתר לאחר הניתוח. באמצעות מודל רגרסיה ליניארית הוערך אחוז יתרת הירידה במשקל 12 חודשים לאחר ניתוח השרוול קיבה הלפרוסקופי. ההערכה בוצעה תוך שליטה בגיל, מדד מסת גוף התחלתי ושימוש בתרופות לירידה במשקל (Leptogenic Drugs).

תוצאות המחקר הראו כי סך כולל של 150 מטופלים (קבוצת התרופות) קיבלו מרשם של תרופות הגורמות להשמנת יתר, בתוך תקופת מעקב של שנה לאחר ניתוח השרוול קיבה הלפרוסקופי. לעומת זאת, נמצאו 173 מטופלים (קבוצת הביקורת) אשר לא קיבלו מרשם של תרופות הגורמות להשמנת יתר. קבוצת התרופות ירדה משמעותית פחות במשקל בהשוואה לקבוצת הביקורת (אחוז יתרת הירידה במשקל [%EWL] ± שגיאת התקן של הממוצע [SEM] לאחר 12 חודשים 2.4 ± 53.8, 78 מטופלים; 2.6 ± 65, 84 משתתפים, בהתאמה; P=0.002). לא ניתן היה לשייך הבדלים אלה לגיל, מגדר, מדד מסת גוף התחלתי, תחלואה נלווית או מרשמים של תרופות לירידה במשקל, בין שתי הקבוצות.

מסקנת המחקר הייתה כי שימוש בתרופות מרשם הגורמות להשמנת יתר נמצא קשור לתוצא גרוע יותר של ירידה במשקל לאחר ניתוח שרוול קיבה לפרוסקופי. נדרשת בקרה דקדקנית יותר של התרופות הניתנות למטופלים אלה, על מנת לסייע בשיפור התוצא של הטיפול לירידה במשקל.

מקור: 

Leggett C. B. et al. (2019) International Journal of Obesity. 43, 1154

נושאים קשורים:  מחקרים,  שרוול קיבה,  ניתוח בריאטרי,  תופעות לוואי,  תרופות הגורמות להשמנה
תגובות