• יו"ר: פרופ' דרור דיקר
  • מזכירת החברה: ד"ר גבי ליברמן
  • גזברית: ד"ר בתיה קורנבוים
  • חברת ועד: ד"ר רקפת בכרך
  • עורך האתר: פרופ' פסח סגל
  • מזכירה: גב' חגית יוחננוף
מחקרים

פערים חברתיים-כלכליים בין שכונות תורמים להחמרת השמנת יתר בקרב ילדים

מחקר מבוסס-אוכלוסייה זה כלל כמה מאות ילדים שסבלו מהשמנת יתר, ובו ניסו החוקרים לבדוק האם הבדלים חברתיים-כלכליים בין שכונות המגורים של הילדים קשורים להחמרתה של השמנת היתר, ולגורמי סיכון לבביים-מטבוליים נוספים

מחקרים שפורסמו לאחרונה הראו שחסכים חברתיים-כלכליים שכונתיים בילדות קשורים להשמנת יתר, יתר לחץ דם, כבד שומני, וסוכרת מסוג 2 בהגעה לבגרות. עם זאת, לא ידוע האם נסיבות חברתיות-כלכליות שכונתיות מהוות גורמי חיזוי חשובים להשמנה ומדדים נלווים בקרב ילדים, ובפרט אצל ילדים הסובלים מהשמנת-יתר חמורה. לכן, במחקר זה הוערכו הקשרים שבין גורמים חברתיים-כלכליים שכונתיים לבין חומרת השמנת יתר וגורמי סיכון לבביים-מטבוליים, בקרב אוכלוסיית מחקר של ילדים שסבלו מהשמנת יתר.

המחקר התבסס על נתוני אוכלוסיית מחקר של ילדים שסבלו מעודף-משקל באוסטרליה ((Childhood Overweight BioRepository of Australiaי[COBRA], שמנתה 444 ילדים (גיל ממוצע 11.1 שנים, ניקוד ממוצע לפי מדד מסת גוף מותאם (BMIיZ-score)י- 2.5. יתרונות וחסרונות חברתיים-כלכליים שכונתיים הוערכו על בסיס המידע על מיקוד כתובת הדואר של המשתתפים, בעזרת מערכת הניקוד הלאומית האוסטרלית לדירוג חברתי-כלכלי לפי אזור מגורים (SEIFA). בנוסף, המשתתפים או הוריהם השלימו עצמאית שאלונים בנוגע למתקנים הקיימים בשכונתם, רמת ההשכלה במשפחה, וההכנסה המשפחתית.

לפי ניתוחי נתונים שהותאמו לגיל, מגדר, והמצב מבחינת התבגרות מינית, ניקוד SEIFA לגבי ההשכלה והתעסוקה בשכונה היה קשור באופן שלילי למדד מסת גוף, היקף המותניים, ואחוזי השומן בגוף. רמת השכלה משפחתית גבוהה יותר הייתה קשורה לערכים נמוכים יותר של מדד מסת גוף. מידת ההתאמה של השכונה להליכה רגלית קושרה להיקף מותניים נמוך יותר. אזורי קניות ומסחר טובים יותר בשכונה היו קשורים לסיכון מוגבר להפרעת שומני בדם (דיסליפידמיה) ולכבד שומני, וקיומם של גנים ומגרשי משחקים בקרבת מקום נמצא קשור להפרעת שומנים בדם.

החוקרים הסיקו שהמידע הנוכחי הקיים מצביע על כך שמאפייני שכונה קשורים להשמנה פחות חמורה בקרב ילדים הסובלים מהשמנת יתר. לגבי גורמי סיכון לבביים-מטבוליים, אזורי קניות ומסחר קושרו להפרעת שומנים בדם ולכבד שומני. ממצאים אלה מעידים על הצורך במודעות ומאמצים מוגברים לצמצום חוסר-שוויון חברתי-כלכלי בין שכונות.

מקור: 

Juonala, M. et al. (2019). Obesity Research & Clinical Practice. 13(4):345-351

נושאים קשורים:  מחקרים,  השמנת יתר,  פערים חברתיים-כלכליים
תגובות