• יו"ר: פרופ' דרור דיקר
  • מזכירת החברה: ד"ר גבי ליברמן
  • גזברית: ד"ר בתיה קורנבוים
  • חברת ועד: פרופ' יעל לבנטל
  • חברת ועד: ד"ר עידית דותן
  • חברת ועד: ד"ר רקפת בכרך
  • חבר ועד: ד"ר דן אויירו
  • מזכירה: גב' חגית יוחננוף
השמנת יתר בילדים

הקשר בין משקל עודף והשמנת יתר לבין הסיכון לאסתמה וצפצופים בילדות

מטא-אנליזה מעודכנת של 18 מאמרים ו-73,252 ילדים מצאה כי ילדים הסובלים ממשקל עודף בכלל ומהשמנת יתר בפרט, הינם בסיכון מוגבר לאסתמה וצפצופים בילדות. נמצא כי הסיכון מוגבר בבנות יותר מאשר בנים

19.09.2019, 11:08

ישנה עליה בזיהוי משקל עודף והשמנת יתר כגורמי סיכון אפשריים לאסתמה בילדות. מטא-אנליזה נרחבת בוצעה על מנת לבדוק את הקשר בין משקל עודף והשמנת יתר לבין הסיכון לאסתמה וצפצופים בילדות. בה בעת נחקרו הסיבות האפשריות להטרוגניות בין מחקרים. חיפוש ספרותי, בחירת מחקרים והוצאת נתונים בוצעו באופן בלתי תלוי ובשכפול מדויק. הנתונים נותחו על ידי תוכנת STATA.

18 מאמרים שכוללים 73,252 ילדים נותחו. באנליזה הכוללת נמצא קשר משמעותי בין משקל עודף והשמנת יתר לבין הסיכון לאסתמה בילדות (יחס סיכויים 1.30; רווח בר-סמך 95% 1.23-1.39; P<0.001) ולצפצופים בילדות (יחס סיכויים 1.90; רווח בר-סמך 95% 1.38-2.63; P<0.001). כמו כן נמצאו מחקרים ללא הטיה או עם הטיה שולית כפי שתואר על ידי מבחן אגר [Egger] (ללא הטיה P=0.938, עם הטיה שולית P=0.038). אנליזה של תתי קבוצות הראתה כי ילדים עם השמנת יתר (יחס סיכויים 1.40; רווח בר-סמך 95% 1.29-1.52) בסבירות גבוהה יותר יסבלו מאסתמה, לעומת ילדים עם משקל עודף (יחס סיכויים 1.22; רווח בר-סמך 95% 1.14-1.31). מבין הילדים עם משקל עודף או השמנת יתר, נמצא כי לבנות (יחס סיכויים 1.34; רווח בר-סמך 95% 1.16-1.56) סבירות גבוהה יותר לסבול מאסתמה לעומת בנים (יחס סיכויים 1.27; רווח בר-סמך 1.15-1.40).

מסקנת החוקרים הייתה כי מן הממצאים עולה שמשקל עודף והשמנת יתר הינם גורמי סיכון משמעותיים לאסתמה וצפצופים בילדות. כמו כן, נמצא כי מבין הילדים עם משקל עודף או השמנת יתר, הסיכון גבוה יותר בבנות מאשר בבנים.

מקור: 

Deng X. et al. (2019) Pediatric obesity. 14, e12532

נושאים קשורים:  השמנת יתר בילדים,  אסתמה,  צפצופים,  מחקרים
תגובות