• יו"ר: פרופ' דרור דיקר
  • מזכירת החברה: ד"ר גבי ליברמן
  • גזברית: ד"ר בתיה קורנבוים
  • חברת ועד: פרופ' יעל לבנטל
  • חברת ועד: ד"ר עידית דותן
  • חברת ועד: ד"ר רקפת בכרך
  • חבר ועד: ד"ר דן אויירו
  • מזכירה: גב' חגית יוחננוף
ניתוח בריאטרי

האם יש צורך בבדיקת הדמיה לדרכי העיכול העליונות לפני ניתוח שרוול קיבה לפרוסקופי?

מחקר ישראלי מצא כי בדיקת וק"ת טרום-ניתוחית בניתוחי שרוול קיבה לפרוסקופיים הינה בעלת רגישות נמוכה ולא מקצרת את משך הניתוח, גם במקרים בהם נמצא בקע סרעפתי. לכן יש לשקול הפסקת ביצוע בדיקה זו כחלק מהשגרה הטרום-ניתוחית

17.11.2019, 15:19

נכון להיום, קיימת מחלוקת בנוגע לתועלת של בדיקת וק"ת (צילום ושט, קיבה תריסריון עם חומר ניגוד, Upper gastrointestinal fluoroscopy) כבדיקה שגרתית לפני ניתוח שרוול קיבה לפרוסקופי, במטופלים הסובלים מהשמנת יתר חולנית. מטרת המחקר הייתה לקבוע את היעילות של בדיקות אלה לזיהוי בקע סרעפתי.

המוסד בו בוצע המחקר תחזק באופן פרוספקטיבי מאגר נתונים שאושר ע"י IRBי(Institutional Review Board), ממנו נאספו נתוני מטופלים אשר עברו ניתוח שרוול קיבה לפרוסקופי. רטרוספקטיבית בין השנים 2011 ל-2017. כל המטופלים עברו בדיקת וק"ת כבדיקה שגרתית לפני ניתוח. הדוחות מכלל ההדמיות נבחנו רטרוספקטיבית והושוו לנוכחות של בקע סרעפתי תוך ניתוחי.

במהלך תקופת המחקר, סך כולל של 1,810 מטופלים (854 גברים ו-956 נשים) עברו ניתוח שרוול קיבה לפרוסקופי במוסד בו נערך המחקר. ממוצע הגילאים היה 13 ± 40.95 (טווח 11-75), ממוצע מדד מסת הגוף היה 5 ± 42.8 ק"ג למטר בריבוע (טווח 30-86). השכיחות הכוללת של בקע סרעפתי הייתה 111.1% (201 מטופלים). כל בקע סרעפתי שזוהה תוקן. בהתחשב במדד הזהב לאבחנה של בקע סרעפתי שהינו זיהוי הבקע במהלך הניתוח, הרגישות והספציפיות של בדיקת וק"ת טרום-ניתוחית בזיהוי בקע סרעפתי הייתה 32% (66/201) ו-94% (1,512/1,609), בהתאמה. חציון משך הניתוח היה ארוך משמעותית כאשר בוצע ניתוח משולב של תיקון בקע סרעפתי ושרוול קיבה לפרוסקופי, בהשוואה לניתוח שרוול קיבה בלבד (76 דקות לעומת 55 דקות, P<0.001, בהתאמה). לזיהוי מוקדם של בקע סרעפתי לא הייתה השפעה על חציון משך הניתוח (77 דקות לעומת 75 דקות, זיהוי מוקדם לעומת ממצא מקרי, בהתאמה, P=1.34). תיקון בקע סרעפתי לא השפיע על שיעור הסיבוכים (P=0.3).

מסקנת המחקר הייתה כי בדיקת וק"ת שגרתית טרום-ניתוחית הינה בעלת רגישות נמוכה לזיהוי בקע סרעפתי. על הרגולטורים שעוסקים במדיניות מערכות הבריאות לשקול הסרת בדיקה זו מהשגרה הטרום-ניתוחית, במטופלים לקראת ניתוח בריאטרי.

מקור: 

Mizrahi I. (2019) Obesity Surgery. 29, 1,704

נושאים קשורים:  ניתוח בריאטרי,  ניתוח שרוול קיבה,  לפרוסקופיה,  בדיקת וק"ת,  טרום-ניתוח,  בקע סרעפתי,  מחקרים
תגובות