• יו"ר: פרופ' דרור דיקר
  • מזכירת החברה: ד"ר גבי ליברמן
  • גזברית: ד"ר בתיה קורנבוים
  • חברת ועד: פרופ' יעל לבנטל
  • חברת ועד: ד"ר עידית דותן
  • חברת ועד: ד"ר רקפת בכרך
  • חבר ועד: ד"ר דן אויירו
  • מזכירה: גב' חגית יוחננוף
תזונה ים תיכונית

תזונה ים-תיכונית בילדים מפחיתה סיכון להשמנת יתר

הקפדה רבה על תזונה ים-תיכונית בילדים בגיל 4 נמצאה קשור לסיכון נמוך יותר לפתח עודף משקל, השמנת יתר והשמנה בטנית עד הגיעם לגיל 8

תזונה ים-תיכונית, שמן זית (צילום: אילוסטרציה)

הקפדה רבה יותר על תזונה ים-תיכונית נמצאה כגורם מגן נגד השמנה במבוגרים, אך העדויות עדיין אינן חד משמעיות לגבי ילדים בגילאים צעירים יותר.

מטרת מחקר זה הייתה לבחון את הקשר בין הקפדה על תזונה ים-תיכונית בגיל 4 לבין הימצאות עודף משקל, השמנת יתר והשמנה בטנית בגיל 4 וכן ההיארעות בגיל 8.

החוקרים ניתחו נתונים של ילדים מתוך מחקר העוקבה INMAי(The INfancia y Medio Ambiente), אשר נכחו בביקורי מעקב בגילאי 4 ו-8 שנים (n=1801 ו-n=1527, בהתאמה). תזונה הוערכה בגיל 4 באמצעות שאלון תדירות צריכת מזון מתוקף. מידת ההקפדה על תזונה ים-תיכונית הוערכה לפי מדד ה-relative Mediterranean dietי(rMED), ודורגה כנמוכה (ציון 0-6), בינונית (7-10) וגבוהה (11-16). עודף משקל והשמנת יתר הוגדרו לפי ערכי הסף של BMI המותאמים לגיל ומין, כפי שהוצעו ע"י 'כוח המשימה הבינלאומי להשמנת יתר'. השמנה בטנית הוגדרה כהיקף מתניים מעל אחוזון 90. החוקרים השתמשו במודל הרגרסיה 'פואסון' על מנת להעריך שיעורי הימצאות בגיל 4 שנים, ובמודל הרגרסיה 'קוקס' על מנת להעריך יחסי סיכונים בגילאי 4 עד 8 שנים.
באנליזה רוחבית, בגיל 4 לא נצפה קשר בין הקפדה על תזונה ים-תיכונית לבין עודף משקל, השמנת יתר או השמנה בטנית. באנליזה אורכית, הקפדה רבה על תזונה ים-תיכונית בגיל 4 נמצאה קשורה לשיעור היארעות נמוך יותר בגיל 8 של משקל עודף (יחס סיכונים = 0.38; רווח בר-סמך 95% 0.21-0.67; p=0.001), השמנת יתר (יחס סיכונים = 0.16; רווח בר-סמך 95% 0.05-0.53; p=0.002) והשמנה בטנית (יחס סיכונים = 0.30; רווח בר-סמך 95% 0.12-0.73; p=0.008).

לסיכום, מחקר זה הדגים כי הקפדה רבה על תזונה ים-תיכונית בגיל 4 קשורה לסיכון נמוך יותר לפתח עודף משקל, השמנת יתר והשמנה בטנית בגיל 8. אם תוצאות אלו יאומתו ע"י מחקרים נוספים, ניתן יהיה להמליץ על תזונה ים-תיכונית לצורך הפחתת היארעות השמנת יתר בגילאים מוקדמים.

מקור:

Notario-Barandiaran, L. et. al (2020) Int J Obes. https://doi.org/10.1038/s41366-020-0557-z

נושאים קשורים:  תזונה ים תיכונית,  ילדים,  השמנת יתר,  משקל עודף,  מחקרים
תגובות