• יו"ר: פרופ' דרור דיקר
  • מזכירת החברה: ד"ר גבי ליברמן
  • גזברית: ד"ר בתיה קורנבוים
  • חברת ועד: ד"ר רקפת בכרך
  • עורך האתר: פרופ' פסח סגל
  • מזכירה: גב' חגית יוחננוף
מחקרים-Covid-19

COVID-19: השפעת השמנת יתר וסוכרת על חומרת המחלה

חוקרים סבורים כי השמנת יתר וסוכרת מעלים את הסיכוי של חולי קורונה להתאשפז בטיפול נמרץ

06.12.2020, 18:11

ידוע כי מגיפת ה-COVID-19 מעמיסה בצורה משמעותית על מערכת הבריאות, במיוחד עבור חולים עם תוצאים חמורים הדורשים אשפוז ביחידה לטיפול נמרץ. החוקרים ביקשו לבחון את הקשרים האפשריים בין השמנת יתר וסוכרת לבין תוצאים חמורים של מחלת COVID-19, שהוגדרו כאשפוז במחלקה לטיפול נמרץ.

החוקרים אספו וניתחו את ההיסטוריה הרפואית, המאפיינים הדמוגרפיים ומאפייני המטופל, מעוקבה רטרוספקטיבית עם 1,158 חולים המאושפזים בשל COVID-19 במרכז רפואי אחד ב-Kuwait. החוקרים ביצעו אנליזות חד ורב משתניות, על מנת לבחון את הקשר בין המשתנים השונים לבין אשפוז ביחידה לטיפול נמרץ.

החוקרים מצאו כי מתוך 1,158 חולים מאושפזים, 271 סבלו מסוכרת, 236 סבלו מיתר לחץ דם ו-104 נזקקו לאשפוז ביחידה לטיפול נמרץ. עוד מצאו כי מתוך החולים עבורם היו מדידות זמינות, ל-157 היה אינדקס מסת גוף של 25 ק"ג/מ"ר או יותר. כאשר ביצעו אנליזה חד משתנית, מצאו כי עודף משקל, השמנת יתר בדרגה I והשמנת יתר חולנית היו קשורים לאשפוז בטיפול נמרץ. כמו כן, חולים עם סוכרת היו בסיכון גבוה יותר להתאשפז בטיפול נמרץ. החוקרים הריצו שני מודלים של אנליזת רגרסיה לוגיסטית רבת משתנים, במטרה להעריך את ההשפעה של מדד מסת גוף או סכרת על התוצאים מהאשפוז בטיפול נמרץ. הם דיווחו כי על סמך המודל שבדק את מדד מסת הגוף, השמנת יתר בדרגה I והשמנת יתר חולנית היו קשורות לאשפוז בטיפול נמרץ. לעומת זאת, במודל הסוכרת, מצאו כי סוכרת הייתה קשורה ליותר אשפוזים בטיפול נמרץ, בעוד שליתר לחץ דם הייתה השפעה מגנה.

החוקרים הגיעו למסקנה כי עודף משקל, השמנת יתר וסוכרת בחולים עם COVID-19, קשורים ליותר אשפוז ביחידה לטיפול נמרץ, מה שמעלה את הסיכון לתוצאים גרועים יותר.

מקור: 

Al-Sabah, S. et al. Clinical Obesity 2020; 10(6); e12414. https://doi.org/10.1111/cob.12414

נושאים קשורים:  השמנת יתר,  סוכרת,  19-COVID,  מחקרים
תגובות