• יו"ר: פרופ' דרור דיקר
  • מזכירת החברה: ד"ר גבי ליברמן
  • גזברית: ד"ר בתיה קורנבוים
  • חברת ועד: ד"ר רקפת בכרך
  • עורך האתר: פרופ' פסח סגל
  • מזכירה: גב' חגית יוחננוף
דלקת מערכתית

קשרים בין השמנת יתר של האם, רמות ציטוקינים בהריון והשמנת יתר בילדים

חוקרים סבורים כי השמנת יתר של האם יוצרת מצב דלקתי מערכתי בזמן ההריון, שמעלה את הסיכון להשמנת יתר גם בילוד

25.02.2021, 10:45

אף על פי ההשערות שדלקת מערכתית אימהית קושרת בין השמנת יתר לפני ההריון לתסמונת מטבולית בצאצא, עד כה אין נתונים אמפיריים של המטופלים. החוקרים שיערו כי השמנת יתר לפני ההריון משנה את רמות הכימוקינים והציטוקינים המערכתיים בזמן ההריון, כאשר השינוי תורם להשמנת יתר בילדים.

החוקרים מדדו את הריכוז הטרום לידתי של TNF-α, IL-6, IL-8, IL-1β, IL-4, IFN-γ, IL-17A ותת היחידה p70 של IL-12, כחלק מעוקבה של 361 צמדי אם-ילוד ממוצאים אתניים שונים. המדידות נעשו בשיטת ELISA ולאחר מכן החוקרים בדקו את הקשרים בין השמנת יתר של האם לפני ההריון לבין רמות הכימוקינים/ציטוקינים האימהיים, והקשר של רמות אלו לציון Z של מדד מסת הגוף בצאצאים (BMI-z) בגיל 2-6, תוך שימוש ברגרסיה ליניארית.

החוקרים מצאו כי לאחר נטרול ערפלנים כמו עישון אימהי, מוצא אתני, גיל והשכלה, השמנת יתר לפני ההריון הייתה קשורה לריכוזים מוגברים של TNF-α (P = 0.026) ו-(P = 0.06) IFN-γ. כמו כן, על אף כי החוקרים לא מצאו ראיות לקשרים בין ריכוזי TNF-α לבין BMI-z בצאצאים, הם כן דיווחו כי ריכוזי IFN-γ מוגברים היו קשורים ל-BMI-z נמוך יותר (P = 0.0002), בייחוד בילדים לבנים (P = 0.0011). בנוסף, נמצא כי ריכוזים מוגברים של IL-17A באם היו קשורים לעלייה ב-BMI-z אצל הצאצאים (P = 0.0005), כאשר הקשר היה חזק יותר באפרו-אמריקאים (P = 0.0042), בהשוואה ללבנים (P = 0.24).

החוקרים הגיעו למסקנה כי הנתונים מעידים על מצב דלקתי באם הקשור להשמנה בזמן ההריון, מצב המגדיל את הסיכון להשמנת יתר גם בצאצאים, כאשר ישנם הבדלים אתניים.

מקור: 

Maguire, R. L. et al. Pediatric Obesity 2020; https://doi.org/10.1111/ijpo.12763

נושאים קשורים:  דלקת מערכתית,  השמנת יתר,  הריון,  ציטוקינים,  מחקרים
תגובות