• יו"ר: פרופ' דרור דיקר
  • מזכירת החברה: ד"ר גבי ליברמן
  • גזברית: ד"ר בתיה קורנבוים
  • חברת ועד: פרופ' יעל לבנטל
  • חברת ועד: ד"ר עידית דותן
  • חברת ועד: ד"ר רקפת בכרך
  • חבר ועד: ד"ר דן אויירו
  • מזכירה: גב' חגית יוחננוף
השמנת יתר בילדים

הקשר בין חוויות שליליות בילדות לבין השמנת יתר בילדים

חוקרים סבורים כי ישנו קשר בין חוויות שליליות בילדות לבין התפתחות של השמנת יתר בילדים

18.03.2021, 18:13
ילדים אוכלים פסטה ופיצה. צילום: שאטרסטוק

ידוע כי חוויות שליליות בילדות קשורות לבעיות בריאותיות גופניות ונפשיות רבות, בקרב ילדים ומבוגרים. עם זאת, ההשפעה של חוויות כאלו על התפתחות של השמנת יתר בילדים טרם נחקרה.

החוקרים ערכו סקירה שיטתית על מנת למצות את המחקרים הכמותיים שבחנו את הקשר בין חוויות שליליות בילדות לבין השמנת יתר בילדים. לשם כך, ערכו חיפוש במאגרי המידע PubMed, PsycInfo ו-Web of Science ביולי 2020. הם השתמשו באתר Rayyan על מנת לסקור מחקרים וב-Newcastle‐Ottawa Scale להערכה של הסיכוי להטיה.

החוקרים מצאו 6,966 מחקרים לפי כותרת/תקציר ו-168 לפי טקסט מלא, כאשר 24 מחקרים עמדו בקריטריונים להכללה. החוקרים דיווחו כי איכות המחקרים הייתה בינונית, עם סיכון גבוה להטיה בשל שיטת הערכת החוויות השליליות או שחיקה מדגמית. הממצאים מציעים כי חוויות ילדות שליליות אכן קשורות להשמנת יתר בילדים. זאת ועוד, נמצא כי בנות עשויות להיות רגישות יותר להשפעות הקשורות להשמנת יתר כתוצאה מחוויות שליליות בהשוואה לבנים ונראה שלהתעללות מינית יש השפעה רבה יותר על השמנת יתר בילדים, בהשוואה לחוויות שליליות אחרות. כמו כן, התרחשות של מספר חוויות שליליות ביחד עשויה להיות קשורה לסיכון גדול יותר להשמנת יתר בילדים. יתר על כן, דיווחו החוקרים כי השפעתן של חוויות שליליות בילדות על התפתחות של השמנת יתר בילדים, עשויה להתפתח במשך 2-5 שנים.

החוקרים הגיעו למסקנה כי הממצאים מצביעים על הצורך בתשומת לב רבה יותר לחוויות שליליות בילדים, במניעה וטיפול בהשמנת יתר בילדים.

מקור:

Schroeder, K. et al. Obesity Reviews 2021; https://doi.org/10.1111/obr.13204

נושאים קשורים:  השמנת יתר בילדים,  אירועים בילדות,  מחקרים
תגובות