• יו"ר: פרופ' דרור דיקר
  • מזכירת החברה: ד"ר גבי ליברמן
  • גזברית: ד"ר בתיה קורנבוים
  • חברת ועד: פרופ' יעל לבנטל
  • חברת ועד: ד"ר עידית דותן
  • חברת ועד: ד"ר רקפת בכרך
  • חבר ועד: ד"ר דן אויירו
  • מזכירה: גב' חגית יוחננוף
ניתוחים בריאטריים

השפעת שימוש בקנאביס סמוך לניתוחים בריאטריים

מחקר זה הראה כי עד היום פורסמו רק מחקרים לא מבוקרים, שהראו השפעות סותרות לגבי השימוש בקנאביס בניתוחים בריאטריים

26.04.2021, 17:36
משאף לאידוי שמן קנאביס. אילוסטרציה

בעוד שקנאביס הוא התרופה ללא מרשם הנפוצה ביותר בארה"ב והשפעותיו על המשקל מבוססות מחקרית, המשמעות שלו בניתוחים בריאטריים טרם הוערכה באופן רשמי. מטרת מחקר זה הייתה לנתח את הספרות הנוכחית על השימוש בקנאביס בתקופה הסמוכה לניתוח בריאטרי (perioperative period).

מחקר זה סקר באופן שיטתי במאגרי המידע MEDLINE ו-Embase עד מרץ 2020. הפרמטרים העיקריים שנבדקו היו מאפייני השימוש בקנאביס, תוצאים של ירידה במשקל ותחלואה לאחר 30 יום. איכות המחקר הוערכה באמצעות הכלי MINORS לסיכון להטיה.

במחקר נכללו שישה מחקרים תצפיתיים עם 1167 משתתפים (78.6% נשים, מעקב חציוני של 12 חודשים [3-38.4 חודשים]). בסך הכל, 9.9% מהחולים (116/1167 משתתפים) השתמשו בקנאביס בתקופה הסמוכה לניתוח. בהשוואה לקבוצה שלא השתמשה בקנאביס, נצפתה ירידה שנתית משמעותית במשקל במחקר אחד שהעריך 8 משתמשי קנאביס טרם הניתוח (8/239 משתתפים, p = 0.002); עם זאת, לא היו הבדלים בירידה הכוללת במשקל 90 יום לאחר הניתוח (434 משתתפים, p = 0.89) וגם לא בירידה ב-BMI לאחר שנתיים (146 משתתפים, p = 0.631). ניתוח של המחקרים לא הראה הבדל משמועתי בתחלואה קלה לאחר 30 יום מהניתוח (RR 0.91, 95% CI 0.49-1.71, p = 0.77) או תחלואה משמעותית לאחר 30 יום מהניתוח (RR 0.75, 95% CI 0.31-1.79; p = 0.50).

מחקר זה הראה כי עד היום פורסמו רק מחקרים לא מבוקרים על השימוש בקנאביס בניתוחים בריאטריים. מחקרים אלה דיווחו עד כה על השפעות סותרות לגבי הירידה במשקל ועל כל השפעה על התחלואה.

מקור: 

Jung F. et al. (2021). Obes Surg. 31(1):299-306.

נושאים קשורים:  ניתוחים בריאטריים,  ירידה במשקל,  קנאביס,  מחקרים
תגובות