• יו"ר: פרופ' דרור דיקר
  • מזכירת החברה: ד"ר גבי ליברמן
  • גזברית: ד"ר בתיה קורנבוים
  • חברת ועד: ד"ר רקפת בכרך
  • עורך האתר: פרופ' פסח סגל
  • מזכירה: גב' חגית יוחננוף
רקמת שומן חומה

איך ניתן להשרות תהליך 'השחמה' על רקמת שומן על מנת להפחית היארעות השמנת יתר?

עלייה בריכוז הורמון פאראתירואיד וקישור שלו לקולטן PTH1 מעלה את פעילות פירוק השומן ומשרה תהליך 'השחמה' על רקמות שומן לבן

הפעלה של רקמת שומן חום הינה שיטה מבטיחה לטפל ולמנוע השמנת יתר, והפרעות המקושרות להשמנת יתר. הפעלה של חלבון מפר צימוד 1 (UCP1) מוביל לנשימה תאית לא מצומדת ופיזור אנרגיה אצורה כחום. השראה של ייצור תאי שומן עשירים בחלבונים מפרי צימוד בתוך רקמת שומן לבן, בתהליך הנקרא 'השחמה' (browning), מהווה שיטה חלופית להגברת קיבולת כלל גופית של הפרת צימוד. במחקר, החוקרים חיפשו לקשור בין ביטוי קולטנים להורמון הפאראתירואיד (PTH) לבין ביטוי של UCP1 ברקמת שומן בבני אדם. בנוסף הם רצו לחקור את השפעת PTH על תהליך פירוק שומן (ליפוליזיס) של תאי שומן לבן וחום ועל ביטוי של חלבונים מפרי צימוד.

במחקר זה החוקרים בחנו ביופסיות של רקמת שומן מצוואר של בני אדם ואיששו את הממצאים באמצעות מודל ייעודי של תאי שומן. במחקר בדקו סמנים תרמוגניים וביטוי של רצפטורים ל-PTH מרקמת שומן צווארי שנלקח בביופסיה, ביחס לרישומים רפואיים פרטניים. ליפוליזיס והשראת ביטוי גנים תרמוגניים על ידי הורמון PTH נבחנו בתרביות תאי שומן לבן וחום. מעורבות קולטנים ל-PTH נבדק בעזרת השתקה של קולטני PTH במודלים.

תוצאות המחקר הראו כי ביטוי של גנים המקודדים לקולטנים ל-PTH נמצא קשור לביטוי של גנים המקודדים ל-UCP1 ברקמת שומן צווארי עמוק שנלקח מבני אדם. במודלים תאיים, הגברה של ביטוי קולטנים ל-PTH הגביר את תהליך פירוק השומן, והגביר גם כן שעתוק סמנים תרמוגניים רבים. השתקה של קולטנים ל-PTH מחלישים את ההשפעות של PTH שצויינו, מה שמרמז על כך שהשפעות PTH מתווכות דרך הקולטנים הללו.

מסקנת החוקרים הייתה כי גירוי קולטן PTH 1 על ידי קישור להורמון PTH עלול לקחת חלק במטבוליזם של רקמת שומן אנושי על ידי הגברת תהליך פירוק השומן, והגברת קיבולת תרמוגנית.

מקור: 

Breining, P.et al (2021). “Parathyroid hormone receptor stimulation induces human adipocyte lipolysis and browning”. European Journal of Endocrinology, May 2021. Vol. 184, Issue 5, p.687-697. doi.org/10.1530/EJE-20-0713

נושאים קשורים:  רקמת שומן חומה,  השמנת יתר,  מטבוליזם,  מחקרים
תגובות