• יו"ר: פרופ' דרור דיקר
  • מזכירת החברה: ד"ר גבי ליברמן
  • גזברית: ד"ר בתיה קורנבוים
  • חברת ועד: פרופ' יעל לבנטל
  • חברת ועד: ד"ר עידית דותן
  • חברת ועד: ד"ר רקפת בכרך
  • חבר ועד: ד"ר דן אויירו
  • מזכירה: גב' חגית יוחננוף
מחקרים

איך ניתן לקשור בין תבניות שינה לבין השמנה בקרב ילדים ונוער?

במחקר שהתפרסם בכתב העת Sleep Medicine נמצא כי מדדים אובייקטיבים למדידת אורך השינה לא מועילים לצורך ניבוי השמנת יתר בילדים

15.07.2021, 17:02
השמנה בקרב ילדים (אילוסטרציה)
השמנה בקרב ילדים (אילוסטרציה)

משך שינה קצר נמצא קשור לעליה בסיכון לעודף משקל והשמנת יתר. מחקרים קודמים התבססו בעיקר על מדדים סובייקטיבים של משך שינה ולא התחשבו כלל במדדים אחרים (כגון; איכות ותזמון השינה). משום כך החוקרים במחקר זה בחנו את הקשר בין מדדים רבים ובעיקר אובייקטיבים של שינה וערך BMI. יתרה מזאת, החוקרים ניסו, בעזרת אותם מדדים, לזהות ארבעה תתי-סוגים נפרדים של שינה ולבחון את הקשר ביניהם לבין ערך ה-BMI.

במחקר השתתפו ילדים בני 9-16 שנים אשר לקחו חלק במחקר European I.Family (n=559, 51.2% בנות, 32.9% בעודף משקל/השמנת יתר). למשך שבוע ילדים אלו ענדו חיישן תאוצה על פרק כף היד, וביצעו רשומה יומית מפורטת של שעת הקימה וכיבוי אורות שלהם. מידע אודות משך, יעילות וחביון השינה הוסקו מתוך שילוב של מידע מהחיישן והיומן. על מנת לזהות את תתי-הסוגים של השינה החוקרים ביצעו ניתוח סוג השהיה תוך שימוש בחמשת מדדי השינה. החוקרים השתמשו במודל רגרסיה לניארית המתחשב בהשפעות מעורבות על מנת למצוא קשר בין מאפייני שינה בודדים, תת-סוג של שינה, וציוני Z של BMI מתוקננים לפי גיל ומין. רגרסיה זו סייעה לתקנן עבור תוצאות מקובצות של אחאים.

תוצאות המחקר הדגימו כי לא נמצא קשר מובהק בין מדדי שינה בודדים (משך, יעילות וחביון השינה, שעת קימה ושעת כיבוי אורות) לבין ציוני Z של BMI. החוקרים הצליחו לזהות ארבעה תתי-סוגים של שינה והילדים חולקו בין קבוצות אלו לפי ההסתברות הגבוה ביותר לשיוך לקבוצת החביון. “Early Birds” היוו 17.5% מהקבוצה, "משך שינה קצר" היוו 14.7%, "שינה אופטימלית" היוו את הרוב - 47.6%, ו"איכות שינה ירודה" היוו 20.2% מקבוצת המחקר.

לא נמצא קשר בין ערך Z של BMI לבין השתייכות לתת-קבוצה מסויימת. מסקנת החוקרים הייתה כי הם לא מצאו קשר בין מדדי השינה האובייקטיבים אותם בדקו לבין ערך BMI בילדים.

מקור: 

Barbara F. Thumann, et al. (2021) “Cross-sectional associations between objectively measured sleep characteristics and body mass index in European children and adolescents”. Sleep Medicine, August 2021. Vol. 84, Issue 1, p. 32-39. doi.org/10.1016/j.sleep.2021.05.004

נושאים קשורים:  מחקרים,  משקל יתר,  השמנת יתר בילדים,  בני נוער ושינה
תגובות