• יו"ר: פרופ' דרור דיקר
  • מזכירת החברה: ד"ר גבי ליברמן
  • גזברית: ד"ר בתיה קורנבוים
  • חברת ועד: פרופ' יעל לבנטל
  • חברת ועד: ד"ר עידית דותן
  • חברת ועד: ד"ר רקפת בכרך
  • חבר ועד: ד"ר דן אויירו
  • מזכירה: גב' חגית יוחננוף
מחקרים

סיכון גבוה להשמנת יתר סרקופנית בקרב חולי דלקת מפרקים שגרונית

במחקר שבוצע על חולי דלקת מפרקים שגרונית נמצא כי באוכלוסייה זו קיים שיעור גבוה יותר של השמנת יתר סרקופנית, וכן של הפרעות מבנה גוף אחרות

השמנת יתר, עודף משקל. אילוסטרציה

מטרת החוקרים במחקר זה הייתה לקבוע את מהי שכיחות השמנת היתר הסרקופנית בחולי דלקת מפרקים שגרונית. ההערכה בוצעה באמצעות מספר שיטות, ובדקה גם את הקשר בין התופעה לבין תפקוד פיזי. לצורך המחקר, שפורסם בכתב-העת ׳Rheumatology (Oxford)׳, החוקרים אספו מידע משלוש עוקבות של חולי דלקת מפרקים שגרונית.

ההערכה התבצעה באמצעות מספר מדדים: בדיקת צפיפות עצם, הערכת מסת גוף רזה (ALMI: Appendicular Lean Mass Index) שנמדדה כקילוגרם/מטר רבוע, ומדד מסת השומן (FMI: Fat Mass Index). הנתונים הומרו לציון תקן Z לפי לגיל, מין ומוצא.

נתונים אלו חולקו לקטגוריות באמצעות שיטה חדישה, אשר הושוותה מול שיטות מוכרות ומבוססות. שכיחות הפרעות מבנה הגוף בחולי דלקת מפרקים שגרונית הושוו לשתי אוכלוסיות ייחוס.

בעוקבות חולי דלקת המפרקים השגרונית הוערך הקשר בין מבנה הגוף לשינויים במדדי תפקוד שונים: Health Assessment Questionnaire (HAQ), ו-Short Physical Performance Batteryי(SPPB). שינויים אלו הוערכו באמצעות רגרסיות לינאריות ולוגיסטיות, עם התאמה לגיל, מין ומוצא.

תוצאות המחקר העלו כי שיעור מסת הגוף הרזה ושיעור השמנת היתר הסרקופנית היה גבוה יותר בחולי דלקת מפרקים שגרונית (14.2%; 12.6%, בהתאמה) לעומת עוקבת הביקורת (7-10%; 4-4.5%, בהתאמה, כולם p< 0.05).

החוקרים מצאו התאמה מתונה בקרב שיטות הקטלוג של השמנת יתר סרקופנית (קאפא 0.45). השיטה החדישה ששומשה הגדירה מספר נמוך יותר של נבדקים כבעלי השמנת יתר, כאשר רבים מהם הוגדרו רק כבעלי שיעור נמוך של מסת גוף רזה.

ניקוד גבוה במדד ה-HAQ וניקוד נמוך במדד ה-SPPB מסמלים תפקודים לקויים. במטופלים עם שיעור נמוך של מסת גוף רזה, השמנת יתר או השמנת יתר סרקופנית נמצאה התאמה בין המצבים הללו לבין תפקוד לקוי, כפי שנמדד במדדים HAQ ו-SPPB.

החוקרים מסכמים כי בהשוואה לאוכלוסייה הכללית, בחולי דלקת מפרקים שגרונית נמצאה שכיחות גבוהה יותר של שיעור נמוך של מסת גוף רזה, השמנת יתר והשמנת יתר סרקופנית. יש לציין כי השיטות שבוססו לאחרונה מגדירות שינויים מבמנה הגוף באופן שונה מהשיטות המסורתיות. ההבדל העיקרי ביניהן הוא שהשיטות החדשות מתבססות באופן חזק יותר על התפקוד הפיזי.

מקור: 

Baker, J. F., Giles, J. T., Weber, D., George, M. D., Leonard, M. B., Zemel, B. S., Long, J., &amp; Katz, P. (2021). SARCOPENIC obesity in rheumatoid arthritis: Prevalence and impact on physical functioning. Rheumatology. https://doi.org/10.1093/rheumatology/keab710

נושאים קשורים:  מחקרים,  השמנת יתר,  סרקופניה,  תפקוד גופני,  דלקת מפרקים שגרונית
תגובות