• יו"ר: פרופ' דרור דיקר
  • מזכירת החברה: ד"ר גבי ליברמן
  • גזברית: ד"ר בתיה קורנבוים
  • חברת ועד: פרופ' יעל לבנטל
  • חברת ועד: ד"ר עידית דותן
  • חברת ועד: ד"ר רקפת בכרך
  • חבר ועד: ד"ר דן אויירו
  • מזכירה: גב' חגית יוחננוף
מחקרים

האם תכניות התערבותיות בבתי ספר יכולות להפחית השמנת יתר בילדים?

תכניות התערבותיות המערבות את סביבת הילדים (משפחה ובית הספר) נמצאו יעילות בהפחתת משקל ותוצאי השמנה נוספים בילדים, ללא תלות במין ומצב סוציואקונומי

28.02.2022, 17:47
תלמידים בכתת בית ספר (צילום: אילוסטרציה)

שינויים תזונתיים מהירים בשנים האחרונות גרמו לעלייה בהימצאות השמנת יתר בילדים במדינות רבות, אך טרם פותחו שיטות מניעתיות יעילות. מטרת המחקר הייתה לבחון את היעילות של התערבות רב-תחומית למניעת השמנת יתר בילדים בגיל בית ספר יסודי.

המחקר בוצע בשיטה אקראית באשכולות, במהלך שנת לימודים אחת (11 לספטמבר 2018 ועד 30 ליוני 2019) בשלושה אזורים נבדלים מבחינה סוציו-אקונומית בסין. 24 בתי ספר הוקצו אקראית (ביחס של 1:1) להשתתף או לא להשתתף בתכנית התערבותית. במחקר השתתפו 1,392 ילדים בגילאי 8-10 שנים. ניתוח הנתונים נעשה על בסיס אוכלוסיית intention-to-treat.

במחקר הציגו התערבות רב-תחומית שהתמקדה בילדים (קידום תזונה בריאה וביצוע פעילות גופנית) וסביבתם (גיוס בתי הספר ומשפחות הילדים לסייע בשינוי ההרגלים). החידוש בהתערבות הזאת הייתה שהיא התמקדה, בין היתר, בחיזוק המעורבות של המשפחה בתהליך בעזרת יישום טלפוני. בתי הספר בקבוצת מקרי הביקורת המשיכו בתכניות הקיימות.

התוצא העיקרי של המחקר כלל שינוי ב-BMI בתום תקופת המחקר, ביחס למצב הבסיס. תוצאים שניוניים כללו שינויים בתוצאי השמנה (לדוג' ציוני Z של BMI, המצאות של השמנת יתר), ערכי לחץ דם, פעילות גופנית והתנהגויות מקושרות לתזונה, ידע המקושר להשמנה וכושר גופני. החוקרים השתמשו במודלים ליניאריים כלליים מעורבים.

מבין 1,392 הנבדקים (גיל ממוצע של 9.6±0.4 שנים, 717 בנים [51.5%], BMI ממוצע של 18.6±3.7), 1,362 (97.8%) נכללו בניתוח הנתונים, משום שנמצא עבורם מידע ממעקב. תוצאות המחקר הדגימו כי בהשוואה לקודם להתערבות, ערכי ה-BMI הממוצעים ירדו בקבוצת ההתערבות בעוד בקבוצת מקרי הביקורת ערכים אלו דווקא עלו. ההבדל הממוצע בשינוי ב-BMI בין הקבוצות עמד על -0.46 (רווח בר-סמך של 95%, -0.67 עד -0.25, p<0.001). ממצאים אלו לא הציגו שונות לפי אזורים גיאוגרפיים שונים, מין, רמת משכל של האם, ומיהם המטפלים העיקריים של הילדים (הורים מול לא-הורים). הימצאות השמנת יתר פחתה ב-27% בהשוואה למצב הבסיס (הפחתה יחסית) בקרב קבוצת ההתערבות, וב-5.6% בקבוצת מקרי הביקורת. ההתערבות גם הביאה לשיפור בתוצאי השמנה אחרים; הרגלי תזונה, ישבנות ופעילות גופנית ובידע הקשור להשמנה. עם זאת, תכנית זו לא הביאה לשינוי בעצימות בינונית-גבוהה של הפעילות הגופנית, כושר גופני או ערכי לחץ דם. לא נצפו תופעות לוואי במהלך תקופת ההתערבות.

מסקנת החוקרים הייתה כי התערבות רב-תחומית נמצאה יעילה עבור הפחתה בערכי BMI והימצאות השמנת יתר בילדי בית ספר על פני אזורים נבדלים מבחינה סוציואקונומית בסין. ממצאים אלו מרמזים כי התערבות זו יכולה להביא לשינוי בקנה מידה לאומי.

מקור:

Liu Z, et al. (2022) “Effectiveness of a Multifaceted Intervention for Prevention of Obesity in Primary School Children in China: A Cluster Randomized Clinical Trial.” JAMA Pediatrics, January 2022. Vol. 176, Issue 1, e214375. doi:10.1001/jamapediatrics.2021.4375

נושאים קשורים:  מחקרים,  השמנת יתר,  השמנת יתר בילדים,  אורחות חיים,  תזונה,  פעילות גופנית
תגובות