• יו"ר: פרופ' דרור דיקר
  • מזכירת החברה: ד"ר גבי ליברמן
  • גזברית: ד"ר בתיה קורנבוים
  • חברת ועד: פרופ' יעל לבנטל
  • חברת ועד: ד"ר עידית דותן
  • חברת ועד: ד"ר רקפת בכרך
  • חבר ועד: ד"ר דן אויירו
  • מזכירה: גב' חגית יוחננוף
מחקרים

הקשר בין שינוי בפעילות גופנית וירידה במשקל במסגרת דיאטה התערבותית

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי קיים קשר בין מדדים אובייקטיביים לשינויים בפעילות גופנית לבין ירידה במשקל ושינוי בהתפלגות שומן, וזאת בתגובה לדיאטה התערבותית

במחקר אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת Diabetes Obesity and Metabolism, ביקשו החוקרים לבחון את ההשפעה של ירידה במשקל, שינויים בהרכב גוף והתפלגות שומן על מדדים אובייקטיבים לפעילות גופנית (Physical Activity – PA).שינויים אלו נצפו בתגובה לדיאטה התערבותית אשר יועדה לירידה במשקל.

למחקר זה גויסו 535 מטופלים במצב של משקל עודף והשמנה אשר מוינו באופן אקראי ל-4 קבוצות דיאטה הנבדלות אחת מן השניה בהרכבן המאקרונוריאנטי. ה-PA נמדדה באופן אובייקטיבי בעזרת פדומטר (מד צעדים). הרכב גוף והתפלגות שומן נמדדו בעזרת בדיקות צפיפות עצם (Dual-Energy X-Ray Absorptiometry – DEXA) ובעזרת סריקות CT. בדיקות אלו בוצעו בזמן 0 (מצב בסיס), כעבור 6 חודשים וכעבור 24 חודשים.

מתוצאות המחקר עלה כי בזמנים שבין תחילת הניסוי ועד 6 חודשים (זמן בו הירידה במשקל הייתה המשמעותית ביותר), הודגם כי על כל תוספת של 1000 צעדים ליום חלה ירידה משמעותית יותר במשקל (β=-0.48, סטיית תקן=0.11) וירידה משמעותית יותר בהיקפים (β=-0.49, סטיית תקן=0.12). קשר דומה נמצא גם לשינויים בהרכב הגוף ולשינויים בהתפלגות השומן (p < 0.05 ושיעור התגלויות שגויות q value < 0.1). המסלולים של מדדי ההשמנה לאורכם של 24 חודשי המעקב נבדלו זה מזה על- פי תבניות שונות של פעילות גופנית. הנבדקים אשר העלו באופן המשמעותי ביותר את כמות הפעילות הגופנית שלהם ירידו במשקל גם בתקופה שבין 6 חודשים ל-24 חודשים מתחילת המחקר. עם  זאת, אלו אשר לא התמידו בפעילות גופנית צברו מחדש את המשקל אשר השילו. נוסף לכך, כמות השומנים והחלבונים הנצרכת במסגרת הדיאטות השונות השפיע באופן מובהק על הקשר בין השינויים בפעילות גופנית והשינויים במשקל ובהיקפים, וזאת עד 24 חודשים מתחילת המעקב (p < 0.05).

תוצאות מחקר זה הדגימו כי שנויים אובייקטיבים בפעילות גופנית הינם בעלי יחס הפוך לשינוי במשקל גוף, הרכב גוף והתפלגות שומן, וזאת בתגובה לירידה במשקל במסגרת של דיאטה. יחסים אלו נמצאו ברורים יותר בקרב אלו עם דיאטה עתירת שומן ואלו עם דיאטה הכוללת כמות חלבונים ממוצעת, וזאת בהשוואה לאלו עם דיאטה דלת שומן או עתירת חלבונים.

מקור:

Xue, Q, Li, X, Ma, H, et al. Changes in pedometer-measured physical activity are associated with weight loss and changes in body composition and fat distribution in response to reduced-energy diet interventions: The POUNDS Lost trial. Diabetes Obes Metab. 2022; 24( 6): 1000- 1009. doi:10.1111/dom.14662

נושאים קשורים:  מחקרים,  השמנה,  פעילות גופנית,  ירידה במשקל,  דיאטה,  אחוזי שומן
תגובות