• יו"ר: פרופ' דרור דיקר
  • מזכירת החברה: ד"ר גבי ליברמן
  • גזברית: ד"ר בתיה קורנבוים
  • חברת ועד: פרופ' יעל לבנטל
  • חברת ועד: ד"ר עידית דותן
  • חברת ועד: ד"ר רקפת בכרך
  • חבר ועד: ד"ר דן אויירו
  • מזכירה: גב' חגית יוחננוף
מחקרים

היעילות הקרדיווסקולרית של לירגלוטייד וסמגלוטייד בחולי סוכרת

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי Liraglutide ו-Semaglutide הינן תרופות בעלות יעילות בהורדת אירועי לב וכלי דם

במחקר אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת Diabetes Obesity and Metabolism ביקשו החוקרים להעריך היעילות הקרדיווסקולרית (Cardiovascular – CV) של Liraglutide ושל Semaglutide במטופלים עם סוכרת סוג 2 (Type 2 Diabetes – T2D) בשילוב עם מחלת עורקים פריפרית (Peripheral artery disease – PAD).

במחקרי LEADER ו-SUSTAIN 6 נבחנו Liraglutide (במינון עד 1.8 מ"ג ליום) ו-Semaglutide (במינון 0.5 או 1.0 מ"ג ליום). השפעתם על תוצאים קרדיווסקולרים הושוותה לאינבו (עם מעקב חציוני של 3.8 ו-2.1 שנים, בהתאמה). המחקרים בוצעו במטופלים עם T2D בסיכון CV גבוה. התוצא העיקרי במחקרים אלו היה שילוב של מוות על רקע אירועי לב וכלי דם, אירועי אוטם לבבי לא קטלניים ואירועי שבץ לא קטלני (Major Adverse CV Event [MACE]) תוך התייחסות להמצאות PAD במצב הבסיס.

תוצאות המחקרים הדגימו כי 1,184 מתוך 9,340 (12.7%) מהנבדקים במחקר LEADER ו-460 מתוך 3297 (14.0%) מהנבדקים במחקר SUSTAIN 6 היו עם PAD במצב הבסיס. לאלו עם PAD היה סיכון של 35% יותר לאירועי MACE, וזאת בהשוואה לאלו ללא PAD (במחקר LEADER יחס הסיכונים עמד על 1.36 עם רווח בר-סמך 95%: 1.17-1.58. במחקר SUSTAIN 6 יחס הסיכונים עמד על 1.33 עם רווח בר-סמך 95%: 0.94-1.83). שתי התרופה הדגימו יעילות במניעת אירועים MACE במטופלים עם PADי(Liraglutide עם יחס סיכונים 0.77 ורווח בר-סמך 95%: 0.58-1.01 ו-Semaglutide עם יחס סיכונים 0.61 ורווח בר-סמך 95%: 0.33-1.13) ובאלו ללא PAD (Liraglutide עם יחס סיכונים 0.89 ורווח בר-סמך 95%: 0.79-1.00 ו-Semaglutide עם יחס סיכונים 0.77 ורווח בר-סמך 95%: 0.58-1.01;יPinteractionי=0.34 ו-0.49, בהתאמה). הסיכון המוחלט להפחתת אירועי MACE היה גבוה יותר בחולי PAD (Liraglutide עם 4.13%-נקודות, רווח בר-סמך 95%: -0.15-8.42 ו-Semaglutide עם 4.63%-נקודות, רווח בר-סמך 95%: -0.58-9.84) בהשוואה לאלו ללא PAD (Liraglutide עם 1.42%-נקודות, רווח בר-סמך 95%: -0.03-2.87 ו-Semaglutide עם 1.90%-נקודות, רווח בר-סמך 95%: 0.00-3.80).

תוצאות מחקר זה הדגימו כי ל-Liraglutide ול-Semaglutide יעילות בהפחתת אירועי MACE, וזאת ללא תלות בתחלואה ב-PAD.

מקור:

Verma, S., Al‐Omran, M., Leiter, L. A., Mazer, C. D., Rasmussen, S., Saevereid, H. A., ... & Bonaca, M. P. (2022). Cardiovascular efficacy of liraglutide and semaglutide in individuals with diabetes and peripheral artery disease. Diabetes, Obesity and Metabolism.‏

נושאים קשורים:  מחקרים,  השמנת יתר,  סוכרת סוג 2,  מחלת עורקים פריפרית,  אירועים קרדיווסקולריים
תגובות