• יו"ר: פרופ' דרור דיקר
  • מזכירת החברה: ד"ר גבי ליברמן
  • גזברית: ד"ר בתיה קורנבוים
  • חברת ועד: פרופ' יעל לבנטל
  • חברת ועד: ד"ר עידית דותן
  • חברת ועד: ד"ר רקפת בכרך
  • חבר ועד: ד"ר דן אויירו
  • מזכירה: גב' חגית יוחננוף
מחקרים

רמות השומנים בסרום נקשרים עם פוליפים קולו-רקטליים

פוליפים קולו-רקטליים נקשרים עם ערך נמוך של HDL וערכים גבוהים של שאר מרכיבי פרופיל השומנים. כמו כן, השמנת יתר מהווה גורם סיכון גם כן להתפתחותם של נגעים אלה

פוליפים במעי (צילום: אילוסטרציה)

פוליפים במעי הגס נחשבים לנגעים ​​הטרום סרטניים של סרטן המעי הגס, אשר נקשר עם רמות השומנים בדם. עם זאת ונכון להיום, לא קיימת הסכמה חד-משמעית בנוגע לקשר בין פוליפים במעי הגס לרמות השומנים בדם.

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Journal of Clinical Gastroenterology', החוקרים ערכו מטא-אנליזה על מנת לבדוק את ההשפעות של רמות השומנים על הימצאותם של פוליפים המעי הגס. החוקרים ערכו חיפוש במסדי הנתונים PubMed,יWeb of Science,י EMBASE ו-Cochrane Library אחר מאמרים רלוונטיים שפורסמו בין השנים 2000 עד 2020. לאחר מכן, החוקרים אספו את הערך הממוצע וסטיית התקן של פרופיל השומנים בדם ואינדקס מסת הגוף בקרב הקבוצות שאובחנו עם פוליפים במעי הגס ובקבוצות הביקורת. בנוסף, החוקרים חישבו את הפרש הממוצע המשוקלל ואת הרווח בר-סמך של 95% על מנת להעריך את גודל ההשפעה של רמות השומנים בדם על פוליפים המעי הגס. הסיכון להטיה בפרסומים של המחקרים שנכללו הוערכה על ידי מבחן Egger.

בסך הכל נכללו באנליזה 37 מאמרים אשר מקיפים 19,464 מקרים ו-63,979 ביקורת. לא נמצאה הטיית פרסום מובהקת. רמות הכולסטרול ליפופרוטאין בעל צפיפות גבוהה בקבוצת המקרים היו נמוכות יותר לעומת אלו של הביקורות (הפרש ממוצע משוקלל: 2.589- מיליגרם/דציליטר, רווח בר-סמך של 95%: 3.273-, 1.906-), בעוד שרמות הטריגליצרידים (הפרש ממוצע משוקלל: 16.933 מיליגרם/דציליטר, רווח בר-סמך של 95%: 13.131, 20.736), הכולסטרול הכולל (הפרש ממוצע משוקלל: 5.561 מיליגרם//דציליטר, רווח בר-סמך של 95%: 3.477, 7.645), ליפופרוטאין בעל צפיפות נמוכה (הפרש ממוצע משוקלל: 3.109 מיליגרם/דציליטר, רווח בר-סמך של 95%: 0.859, 5.359) ואינדקס מסת הגוף (הפרש ממוצע משוקלל: 0.747 מיליגרם/דציליטר, רווח בר-סמך של 95%: 0.588, 0.906) היו גבוהים יותר בקבוצת המקרים.

לסיכום, נמצא כי הימצאותם של פוליפים במעי הגס נקשרת עם רמות השומנים בדם ועם השמנה. עקב כך, יתכן כי היפרליפידמיה והשמנת יתר עשויות להוות גורמי סיכון לפוליפים במעי הגס.

מקור:

Zhang, R., Yin, J., Huo, C., Li, X., Ye, J., Zhao, W., Zhou, L., & Ye, L. (2022). The Relationship Between Colorectal Polyps and Serum Lipid Levels: A Systematic Review and Meta-analysis. Journal of clinical gastroenterology, 56(8), 654–667. https://doi.org/10.1097/MCG.0000000000001678

נושאים קשורים:  מחקרים,  פוליפים,  נגעים טרום סרטניים,  דיסליפידמיה,  השמנת יתר
תגובות