• יו"ר: פרופ' דרור דיקר
  • מזכירת החברה: ד"ר גבי ליברמן
  • גזברית: ד"ר בתיה קורנבוים
  • חברת ועד: פרופ' יעל לבנטל
  • חברת ועד: ד"ר עידית דותן
  • חברת ועד: ד"ר רקפת בכרך
  • חבר ועד: ד"ר דן אויירו
  • מזכירה: גב' חגית יוחננוף
מחקרים

השפעת השמנת יתר על תנגודת דרכי הנשימה המרכזית והפריפריאלית בילדים

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי בילדים ללא אסתמה בתחילת גיל ההתבגרות, השמנת יתר מגבירה את ההתנגדות הכוללת, המרכזית והפריפריאלית של מערכת הנשימה

07.12.2022, 17:45
השמנת יתר נמצאת בעיקר בילדים בני 7 באזורי הגולן (9%), עכו (9.2%), חיפה (10%) ואשקלון (9.1%). אילוסטרציה

השמנת יתר מפחיתה אצל ילדים את קיבולת השארית התפקודית (functional residual capacity – FRC), דבר אשר מפחית את קוטר דרכי הנשימה ומגביר את התנגדות דרכי הנשימה. הקשר בין שינויים אלו וההשפעה על התגובתיות למרחיבי סימפונות, הינו עודנו לא ברור לחלוטין. במסגרת מחקר אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת Pediatric Pulmonology ביקשו החוקרים לבחון את תגובתיות של מרחיבי סימפונות בקרב ילדים ללא אסתמה עם וללא השמנת יתר.

מחקר זה כלל 70 ילדים בריאים (ללא אסתמה) בני 8-12, ללא (n = 19) ועם (n = 51) השמנת יתר. הנבדקים השלימו בדיקת ספירומטריה, אוסצילומטריית דחפים ומדידות התנגדות דרכי הנשימה באמצעות plethysmography לפני/אחרי מתן 360  מק"ג אלבוטרול בשאיפה. FRC הוערך לפני מתן אלבוטרול. בעזרת ניתוח שונות דו-כיווני בחנו החוקרים את ההשפעות של השמנת יתר ואלבוטרול בשאיפה (לפני/אחרי) על התוצאים השונים.

תוצאות המחקר הדגימו כי בהשוואה לאלו ללא השמנת יתר, ה-FRC של הילדים עם השמנת יתר היה נמוך ב-16%. שאיפת אלבוטרול הפחיתה את ההתנגדות הכוללת, המרכזית וההיקפית של דרכי הנשימה ושיפרה את תגובת דרכי הנשימה במידה דומה בקרב ילדים עם וללא השמנת יתר. בילדים עם השמנת יתר, התנגדות דרכי הנשימה עלתה בין אם נמדדה בעזרת אוסילומטריה או פלטיסמוגרפיה. עם זאת, לאחר התאמה של התנגדות דרכי הנשימה לנפחי ריאות (כלומר, התנגדות דרכי אוויר ספציפית - sRaw) לא נמצאו עוד הבדלים בין הקבוצות. לבסוף, זוהו קשרים מובהקים אך מתונים בין מסת החזה לבין FRCי(r = −0.566, p<0.001) ובין FRC וההתנגדות הכוללת של דרכי הנשימהr = −0.445; p) < 0.001).

מתוצאות מחקר זה עולה כי בילדים ללא אסתמה בתחילת גיל ההתבגרות, השמנת יתר מגבירה את ההתנגדות הכוללת, המרכזית והפריפריאלית של דרכי הנשימה. מאידך, התנגדות מערכת הנשימה ונפח הריאות המופחת (כל אלו עקב השמנת יתר), אינם מספיקים על מנת להביא להפחתה בתגובה למרחיבי סימפונות.

מקור:

Wilhite, DP, Bhammar, DM, Martinez-Fernandez, T, Babb, TG. Mechanical effects of obesity on central and peripheral airway resistance in nonasthmatic early pubescent children. Pediatric Pulmonology. 2022; 57: 2937- 2945. doi:10.1002/ppul.26111

נושאים קשורים:  מחקרים,  השמנת יתר בילדים,  נשימה,  תנגודת דרכי נשימה
תגובות