• יו"ר: פרופ' דרור דיקר
  • מזכירת החברה: ד"ר גבי ליברמן
  • גזברית: ד"ר בתיה קורנבוים
  • חברת ועד: פרופ' יעל לבנטל
  • חברת ועד: ד"ר עידית דותן
  • חברת ועד: ד"ר רקפת בכרך
  • חבר ועד: ד"ר דן אויירו
  • מזכירה: גב' חגית יוחננוף
מחקרים

הפרעות קצב בזמן מבחן מאמץ בקרב מטופלים לאחר ניתוח שרוול קיבה

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי ניתוח שרוול אינו מגביר את התרחשותן של הפרעות קצב בטווח הארוך

קצב הלב (אילוסטרציה)
קצב הלב (אילוסטרציה)

השמנת יתר קשורה לסיכון מוגבר להתפתחותן של הפרעות בקצב הלב. ניתוח שרוול (Sleeve Gastrectomy – SG) הינו ניתוח בריאטרי שכיח, בעל השפעות חיוביות על ירידה במשקל ועל תחלואה הנלוות להשמנה.

במסגרת מחקר אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת International Journal of Obesity ביקשו החוקרים לחקור את השכיחות של הפרעות קצב בקרב חולים עם השמנת יתר בינונית-חמורה ולהעריך את ההשפעה של SG על העראות של הפרעות קצב.

מחקר זה כלל את כל החולים עם השמנת יתר בינונית- חמורה אשר היו מועמדים לניתוח SG, וזאת בין חודשי יוני 2015 לספטמבר 2020. כל חולה עבר 3 בדיקות מאמץ לב-ריאה (מאמץ מרבי מצטבר) עם ניטור אק"ג. הבדיקות נערכו חודש אחד לפני הניתוח ו-6 ו-12 חודשים מביצוע SG. התדירות וההרכב של פעימות חדריות מוקדמות (VPBs) ושל פעימות עלייתיות מוקדמות (APBs) נבדקו במנוחה, בפעילות גופנית ובזמן התאוששות. המחקר הנוכחי כלל בך של 50 נבדקים עם השמנת יתר חמור (BMI: 46.39 ± 7.89ק"ג\מ"ר).

תוצאות המחקר הדגימו כי בבדיקות לאחר 6 ו-12 חודשים מביצוע הניתוח חלה ירידה ב-BMI (34.15 ± 6.25  ק"ג\מ"ר ו-31.87 ± 5.99 ק"ג\מ"ר, בהתאמה). לאחר 6 חודשים מביצוע הניתוח, נצפתה עלייה ב-VPBs, וזאת בעיקר בזמן התאוששות. בהשוואה ל-6 חודשים מביצוע הניתוח, לאחר 12 חודשים מביצוע SG חלה ירידה ב-VPBs.

מתוצאות מחקר זה עולה כי על אף העובדה שבשלב המוקדם שלאחר הניתוח, הסיכון להפרעות קצב הנגרמות מביצוע פעילות גופנית עשוי להיות מוגבר, נראה כי SG אינו מגביר את העראותן של הפרעות קצב בטווח הארוך. בכל התקופה שלאחר הניתוח, לא נרשמו כלל הפרעות קצב מסכנות חיים.

מקור:

Vecchiato, M., Quinto, G., Neunhaeuserer, D. et al. The incidence of cardiac arrhythmias during exercise stress testing: a focus on patients with severe obesity undergoing sleeve gastrectomy. Int J Obes 47, 175–180 (2023). https://doi.org/10.1038/s41366-022-01252-7

נושאים קשורים:  מחקרים,  ניתוח שרוול קיבה,  הפרעות קצב,  פעילות גופנית,  בדיקת מאמץ,  השמנת יתר
תגובות