• יו"ר: פרופ' דרור דיקר
  • מזכירת החברה: ד"ר גבי ליברמן
  • גזברית: ד"ר בתיה קורנבוים
  • חברת ועד: פרופ' יעל לבנטל
  • חברת ועד: ד"ר עידית דותן
  • חברת ועד: ד"ר רקפת בכרך
  • חבר ועד: ד"ר דן אויירו
  • מזכירה: גב' חגית יוחננוף
מחקרים

חשיפה מוקדמת למזון עתיר שומנים גורמת להחמרה קוגנטיבית והתנהגותית

נמצא כי חשיפה מוקדמת יותר של עכברים למזון עתיר שומן גורם לשינויים מבניים ותפקודיים בתאי מיקרוגליה בהיפוקמפוס בתיווך קולטנים לפוספו-אינסולין

צריכה של מזון רווי שומן (High-Fat Diet - HFD) עלולה לתרום להמצאות הגבוהה של הפרעות קוגנטיביות ורגשיות בעידן המודרני. עכברים שקיבלו HFD לתקופה ממושכת פיתחו הפרעות התנהגותיות חמורות יותר כאשר התחילו את החשיפה בגיל צעיר יותר, ממצא אשר מציע כי לגיל התחלת HFD יש השלכה על חומרת ההשפעות הנגרמות מצריכה ממושכת של HFD. עם זאת, המנגנון האחראי על הבדלים אלו טרם נבחן.

במחקר זה עכברים זכרים מזן C57BL/6J שגוייסו למחקר בגילאי ארבעה (Initially Aged 4 Weeks - IA4W) או שמונה (IA8W) שבועות קיבלו מזון רגיל (Control Diet - CD) או HFD למשך שישה חודשים ולאחר מכן עברו מבדקים נוירו-התנהגותיים והיסטומורפולוגיים.

תוצאות המחקר הדגימו כי על אף שנצפו השפעות נוירו-התנהגותיות שליליות בעכברים מגילאים שונים, עכברים מקבוצת IA4W-HFD הדגימו חוסר גמישות קוגנטיבית ורמות גבוהות יותר של התנהגויות חרדתיות בהשוואה למקרי ביקורת באותו הגיל. עוד נמצא כי HFD גרם לשינוי משמעותי בנוירופלסטיות של ההיפוקמפוס ובפנוטיפ של המיקרוגליה, כאשר שינויים מבניים אלו נצפו בשכיחות גבוהה יותר בקבוצת IA4W-HFD בהשוואה לקבוצת IA8W-HFD. בנוסף, בעכברים מקבוצת IA4W-HFD נצפתה עליה משמעותית בספיגה של חלבונים בתר-סינפתיים על ידי תאי מיקרוגליה בהיפוקמפוס וברמות הקולטנים לפוספו-אינסולין, אשר לא נצפו בקבוצת IA8W-HFD.

מסקנת החוקרים הייתה כי שינויים היסטומורפולוגיים של תאי מיקרוגליה בהיפוקמפוס הם שאחראיים להחמרה נוירו-התנהגותית משמעותית יותר לאחר חשיפה ממושכת ומוקדמת ל-HFD. הממצאים רומזים עוד כי הגברת מסלולי האיתות של אינסולין עלולים לפגוע בתפקוד המיקרוגליה בעקבות חשיפה מוקדמת וממושכת ל-HFD.

מקור:

Yao X, Zhao J, Yuan Y, Wang C, Yu Z, Huang Z, Chen C, Yang C, Ren J, Ma Y, Rong Y, Huang Y, Ming Y, Liu L. Prolonged Early Exposure to a High-Fat Diet Augments the Adverse Effects on Neurobehavior and Hippocampal Neuroplasticity: Involvement of Microglial Insulin Signaling. Am J Pathol. 2023 Oct;193(10):1568-1586. doi: 10.1016/j.ajpath.2023.06.005. Epub 2023 Jun 23. PMID: 37356575.

נושאים קשורים:  מחקרים,  אינסולין,  היפוקמפוס,  מזון עתיר שומן וסוכר,  הפרעות התנהגות,  מיקרוגליה
תגובות