• יו"ר: פרופ' דרור דיקר
  • מזכירת החברה: ד"ר גבי ליברמן
  • גזברית: ד"ר בתיה קורנבוים
  • חברת ועד: פרופ' יעל לבנטל
  • חברת ועד: ד"ר עידית דותן
  • חברת ועד: ד"ר רקפת בכרך
  • חבר ועד: ד"ר דן אויירו
  • מזכירה: גב' חגית יוחננוף
מחקרים

שינוי באחוזי השומן בגוף והפוגה בסוכרת לאחר ניתוח בריאטרי

החוקרים ביקשו לבחון את התפקיד של שינויים באחוזי השומן בגוף בהפוגה של סוכרת ואת הקשר בין הרכב הגוף ההתחלתי והשינויים שלו לאחר ניתוח בריאטרי

20.06.2024, 17:51

מטרת החוקרים הייתה לבחון את התפקיד של שינויים באחוזי השומן בגוף (body fat percentage - BFP) בהפוגה של סוכרת (diabetes remission - DR) ואת הקשר בין הרכב הגוף ההתחלתי והשינויים שלו לאחר ניתוח בריאטרי.

לאחרונה, פורסמו בכתב העת Obesity, ממצאיו של מחקר בו חוקרים ביקשו להעריך את התפקיד של שינויים ב-BFP ב-DR, ואת הקשר בין הרכב הגוף ההתחלתי והשינויים שלו לאחר ניתוח בריאטרי.

החוקרים ביצעו אנליזה של 203 חולים עם סוכרת סוג 2 שעברו מעקף קיבה מסוג Roux-en-Y. הרכב הגוף נמדד באמצעות משוואת ניבוי הנגזרת ממדד הזהב והדמיית תהודה מגנטית. שינויים בהרכב הגוף חושבו כ-100 × (ערך בסיס –  מעקב)/ערך בסיס. החוקרים אימתו את התוצאות בקבוצת כריתת קיבה בשרוול לפרוסקופי עם 311 מטופלים.

תוצאות המחקר הדגימו שבהשוואה לחולים ללא הפוגה בקבוצת מעקף הקיבה Roux-en-Y, אלו שהשיגו DR הראו מדד מסה נטולת שומן גבוה יותר (fat-free mass index FF - MI) וחוו את השינויים המשמעותיים ביותר ב-BFPי(p < 0.001). באנליזות השוואתיות, שינויים ב-BFP היו טובים יותר משמעותית משינויי BMI בזיהוי DR לטווח קצר וארוך. ניתוח רגרסיה ליניארי זיהה את FFMI כמשתנה הבסיס המשמעותי ביותר בקורלציה עם שינויים ב-BMI .(p < 0.001) BFP התחלתי היה בקורלציה חיובית עם שינויים ב-BFP אך בקורלציה שלילית עם שינויים ב-FFMI. ממצאים אלה שוכפלו בקבוצת כריתת הקיבה בשרוול לפרוסקופי.

החוקרים הסיקו כי שינויים ב-BFP קובעים DR לאחר ניתוח בריאטרי, ו-FFMI התחלתי הוא חיוני לשינויים ב-BMI .BFP התחלתי נמוך קשור להפחתת BFP קטנה יותר ולאובדן FFMI גדול יותר לאחר ניתוח בריאטרי.

מקור:

Li S, Zhang P, Di J, et al. Associations of change in body fat percentage with baseline body composition and diabetes remission after bariatric surgery. Obesity (Silver Spring). 2024; 32(5): 871-887. doi:10.1002/oby.24003

 

נושאים קשורים:  מחקרים,  ניתוח בריאטרי,  אחוזי שומן,  סוכרת,  השמנה,  BMI מדד מסת הגוף
תגובות