• יו"ר: פרופ' דרור דיקר
 • מזכירת החברה: ד"ר גבי ליברמן
 • גזברית: ד"ר בתיה קורנבוים
 • חברת ועד: ד"ר רקפת בכרך
 • עורך האתר: פרופ' פסח סגל
 • מזכירה: גב' חגית יוחננוף

עודף משקל

 • עמוד 1 מתוך 3
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
27.07.2020, 08:16
05.03.2020, 08:44
 • עמוד 1 מתוך 3
 • 1
 • 2
 • 3
 • >