• יו"ר: פרופ' דרור דיקר
  • מזכירת החברה: ד"ר גבי ליברמן
  • גזברית: ד"ר בתיה קורנבוים
  • חברת ועד: ד"ר רקפת בכרך
  • עורך האתר: פרופ' פסח סגל
  • מזכירה: גב' חגית יוחננוף

מחקרים

12.09.2019, 10:15
02.09.2019, 11:25
05.08.2019, 14:38
28.07.2019, 17:55
23.07.2019, 11:24
08.07.2019, 11:08