• יו"ר: פרופ' דרור דיקר
  • מזכירת החברה: ד"ר גבי ליברמן
  • גזברית: ד"ר בתיה קורנבוים
  • חברת ועד: ד"ר רקפת בכרך
  • עורך האתר: פרופ' פסח סגל
  • מזכירה: גב' חגית יוחננוף

מחקרים

07.05.2019, 11:29
01.04.2019, 17:44
25.03.2019, 17:26
04.03.2019, 18:07
11.02.2019, 17:25