• יו"ר: פרופ' דרור דיקר
  • מזכירת החברה: ד"ר גבי ליברמן
  • גזברית: ד"ר בתיה קורנבוים
  • חבר ועד: פרופ' חיים כהן
  • עורך האתר: פרופ' פסח סגל
  • מזכירה: גב' חגית יוחננוף

ד"ר אביעד הדר

פסיכולוג חוקר התנהגות ומוח ומשלים דוקטורט שני ברפואה. בעברו שימש כיועץ מדעי לראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות