• יו"ר: פרופ' דרור דיקר
 • מזכירת החברה: ד"ר גבי ליברמן
 • גזברית: ד"ר בתיה קורנבוים
 • חבר ועד: פרופ' חיים כהן
 • עורך האתר: פרופ' פסח סגל
 • מזכירה: גב' חגית יוחננוף

International Journal of Obesity

 • עמוד 1 מתוך 2
 • 1
 • 2
 • >
15.04.2018, 10:45
14.02.2018, 11:39
 • עמוד 1 מתוך 2
 • 1
 • 2
 • >