• יו"ר: פרופ' דרור דיקר
  • מזכירת החברה: ד"ר גבי ליברמן
  • גזברית: ד"ר בתיה קורנבוים
  • חברת ועד: פרופ' יעל לבנטל
  • חברת ועד: ד"ר עידית דותן
  • חברת ועד: ד"ר רקפת בכרך
  • חבר ועד: ד"ר דן אויירו
  • מזכירה: גב' חגית יוחננוף
מחקרים

גורמים מנבאים של הבדלים במוצא אתני בהיבט ירידה במשקל

החוקרים ביצעו שימוש באנליזות תיווך בקרב 445 מטופלים בזרוע ההתערבות של PROPEL כדי לקבוע אילו משתנים מתווכים את הקשר בין מוצא אתני לירידה במשקל

05.05.2024, 15:02

לאחרונה, פורסמו בכתב העת Obesity, ממצאיו של מחקר בו חוקרים הדגימו שאנשים אפרו-אמריקאים יורדים פחות במשקל בתגובה להתערבויות התנהגותיות, אך המנגנונים המובילים לתוצאה זו לא נחקרו.

הנתונים נגזרו ממחקר PROmoting Successful Weight Loss in Primary CarE בלואיזיאנה (PROPEL), מחקר דו-זרועי בעל הקצאה אקראית שנערך במרפאות טיפול ראשוני. במחקר ה-PROPEL, אנשים אפרו-אמריקאים ירדו פחות במשקל בהשוואה לחולים שהשתייכו לקבוצות גזעיות אחרות לאחר 24 חודשים. החוקרים ביצעו שימוש באנליזות תיווך בקרב 445 מטופלים בזרוע ההתערבות של PROPEL כדי לקבוע אילו משתנים מתווכים את הקשר בין מוצא אתני לירידה במשקל. המגשרים כללו מעורבות בטיפול, גורמים פסיכו-סוציאליים ואורח חיים.

תוצאות המחקר הדגימו כי לאחר 6 חודשים, השקילה היומית תיווכה 33% (p = 0.008) מההבדלים הגזעיים בירידה במשקל. לאחר 24 חודשים, נוכחות במפגשים ושקילה יומית תיווכו 35% (p = 0.027) ו-66% (p=0.005) מההבדלים הגזעיים בירידה במשקל, בהתאמה. אף אחד מהמשתנים הפסיכו-סוציאליים או אורח החיים לא תיווך את הקשר בין המוצא אתני לירידה במשקל.

החוקרים הסיקו כי יש צורך באסטרטגיות המכוונות באופן ספציפי למעורבות, כגון שיפור נוכחות במפגשים והתנהגויות שקילה עצמית, בקרב אנשים אפרו-אמריקאים כדי לתמוך בירידה הוגנת יותר במשקל לאורך תקופות זמן ממושכות.

מקור:

Newton RL Jr, Zhang D, Johnson WD, et al. Predictors of racial differences in weight loss: the PROPEL trial. Obesity (Silver Spring). 2024; 32(3): 476-485. doi:10.1002/oby.23936

נושאים קשורים:  מחקרים,  ירידה במשקל,  מוצא אתני,  אפרו-אמריקאים,  אורח חיים
תגובות